RESPONSIBILITY | Hutchinson
RSE
We make it possible

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

REALIZUJEMY NASZE ZOBOWIĄZANIA

Działanie w sposób odpowiedzialny to jedna z wartości Grupy Hutchinson. Nasze innowacyjne produkty są również tworzone po to, by pomagać naszym klientom chronić środowisko naturalne. Nasza Grupa, jako odpowiedzialny pracodawca przemysłowy, przywiązuje także szczególną wagę do wypełniania swoich zobowiązań społecznych. Hutchinson buduje w ten sposób bardziej odpowiedzialną mobilność przyszłości. Oto kilka przykładów naszych odpowiedzialnych działań.

Nasza odpowiedzialność za środowisko

 

1 etap: projektowanie materiałów

 

W tworzeniu materiałów własnych Hutchinsona Vegaprene® Gygaprene® używamy przede wszystkim surowców pochodzących z biomasy. Zwracamy na to uwagę zarówno przy matrycach polimerowych uzyskiwanych biologicznie (wśród których najbardziej znane jest tworzywo termoplastyczne Poliamid 11, wytwarzane z oleju rycynowego), jak i materiałach wypełniających uzyskiwanych biologicznie, zwłaszcza materiałach ligninowo - celulozowych (pochodzących z roślin, głównie z drewna).

 

Jeśli chodzi o nasze działania w branży samochodowej i lotniczej, zmniejszanie ciężaru i integracja funkcji znajdują się w samym centrum naszego ekologicznego podejścia do technologii i rozwiązań Hutchinsona. Również tworzenie materiałów TPE i TP Vegaprene® oraz Gygaprene® przyczynia się do szerszego stosowania materiałów nadających się do recyklingu.

 

2 etap: proces przetwarzania

Hutchinson przywiązuje dużą wagę do ograniczania ilości odpadów generowanych w procesie przetwarzania, m.in. dzięki zastosowaniu procesu „regrinding”, tzn. ponownego użycia resztek pierwotnych surowców. Jest to wymóg stawiany na wstępie dla niektórych klientów konstruktorów. Poddajemy recyklingowi wszystkie materiały, które się do tego nadają. Nasze gamy produktów własnych tpe/tp, Vegaprene® i Gygaprene®, nadające się do recyklingu w 100 % , stosowane są w przemyśle samochodowym i lotniczym, zastępując substancje, które nadają się do recyklingu w mniejszym stopniu.

3 etap: wdrażanie rozwiązań.

 

Hutchinson jest obecny w technologiach zmierzających do zmniejszanie wpływu na środowisko naturalne funkcji samochodowych i lotniczych. Na przykład, przewody Linkeo®, będące elementem układu wydechowego pojazdów, umożliwiają ograniczanie emisji węglowodorów. Natomiast technologia selektywnej redukcji katalitycznej (Selective Catalytic Reduction - SCR), znacząco zmniejsza emisje tlenków azotu.

Ponadto nasze zespoły współpracują z dostawcami, aby opanować kompletny bilans węglowy naszych produktów i systemów, pilotując analizy żywotności produktów LCA (Life Cycle Analyses) i wprowadzając odpowiednie kontrole przez cały okres żywotności.

 

Lepsza jakość powietrza

 

Zmniejszenie emisji CO2 i lotnych związków organicznych (VOCs, volatile organic compounds) to jeden z naszych priorytetów. Nasze zespoły nie zaprzestają wysiłków, by obniżać ślad węglowy naszych procesów produkcyjnych, zwłaszcza ograniczając stosowanie rozpuszczalników chlorowanych.
Jednostki przetwarzania zainstalowane w naszych zakładach produkcyjnych pozwalają wychwytywać i niszczyć COV.

 

Zarządzanie odpadami

 

Stale rosnąca liczba odpadów pochodzących z produkcji poddawana jest recyklingowi w naszych zakładach przemysłowych.

Dla Hutchinsona bardzo ważne staje się odzyskiwanie gumy wulkanizowanej i niewulkanizowanej. Wyspecjalizowane przedsiębiorstwa przeprowadzają recykling gumy, by móc ponownie jej użyć (na przykład do wykładzin podłogowych) lub by mogła służyć jako paliwo zastępcze w cementowniach.

 

 

Nasza odpowiedzialność społeczna

Bezpieczeństwo zbiorowe

Bezpieczeństwo naszych współpracowników i osób odwiedzających nasze zakłady to jeden z naszych najważniejszych priorytetów. Zobowiązujemy się zapobiegać ryzyku i panować nad nim.

Obywatelstwo lokalne

Jako członkowie odpowiedzialnej grupy, współpracownicy Hutchinsona wszędzie na świecie podejmują również zobowiązania wobec lokalnych społeczeństw. W zakładzie w Madrycie, w Hiszpanii, Hutchinson wspiera ośrodek dla niepełnosprawnych dla osób z niepełnosprawnością i pomaga w znalezieniu pracy, głównie na stanowiskach produkcyjnych lub administracyjnych. W Monte Alto, w Brazylii, Hutchinson wspiera operację zalesiania.Projekt: zasadzić 27 000 drzew w celu wychwycenia większej ilości dwutlenku węgla i zapobieżenia erozji gleby zagrażającej mieszkańcom regionu.

ZAMKNIJ×