Hutchinson
We make it possible

Badania & innowacje

OD PROJEKTOWANIA MATERIAŁÓW DO SYSTEMÓW POŁĄCZONYCH

Towarzyszymy naszym klientom, proponując kompleksowe rozwiązania - od projektowania materiałów dostosowanych po integrowanie rozwiązań połączonych.

Szeroka gama zasobów

Oferujemy naszym klientom globalną sieć zasobów technologicznych :

  • Korporacyjne Centrum Badań i Innowacji zrzeszające ponad 200 inżynierów i techników, zajmujących się badaniami podstawowymi i stosowanymi. Rozwijamy innowacyjne rozwiązania, łącząc nasze technologie i kluczowe kompetencje: 

- chemię i materiałoznawstwo,
- CAE i inżynierię mechaniczną,
- materiały kompozytowe,
- procesy przetwarzania,
- wibracje i akustykę,
- zarządzanie termiczne,
- mechatronikę.

 

  • 27 Ośrodków Technicznych na całym świecie, zlokalizowanych jak najbliżej klientów, opracowuje nasze rozwiązania. Wyspecjalizowane zespoły tworzą rozwiązania o wysokiej wartości dodanej. Oddają naszym klientom zasoby z dziedziny inżynierii stosowanej i korzystają ze środków, którymi dysponuje Grupa.
  • Sieć partnerów zewnętrznych w środowisku akademickim i start-up’ów, uczestniczących w naszym programie Open Innovation.
Recharche_Innovation_chambre_isolation_test_accoustiques_2.jpg

Główne dziedziny innowacji

Od ponad 20 lat inwestujemy 5 % naszych obrotów w innowacje, by móc podejmować przyszłe wyzwania w zakresie mobilności. Nasze wysiłki koncentrują się na kluczowych dziedzinach:

 

Recherche_Innovation_mecatronique_aero_web.jpg

 

ZAMKNIJ×