BADANIA I INNOWACJE | Hutchinson
Hutchinson
We make it possible

Badania & innowacje

OD PROJEKTOWANIA MATERIAŁÓW DO SYSTEMÓW POŁĄCZONYCH

Towarzyszymy naszym klientom, proponując kompleksowe rozwiązania - od projektowania materiałów dostosowanych po integrowanie rozwiązań połączonych.

Szeroka gama zasobów

Oferujemy naszym klientom globalną sieć zasobów technologicznych :

  • Korporacyjne Centrum Badań i Innowacji zrzeszające ponad 200 inżynierów i techników, zajmujących się badaniami podstawowymi i stosowanymi. Rozwijamy innowacyjne rozwiązania, łącząc nasze technologie i kluczowe kompetencje: 

- chemię i materiałoznawstwo,
- CAE i inżynierię mechaniczną,
- materiały kompozytowe,
- procesy przetwarzania,
- wibracje i akustykę,
- zarządzanie termiczne,
- mechatronikę.

 

  • 27 Ośrodków Technicznych na całym świecie, zlokalizowanych jak najbliżej klientów, opracowuje nasze rozwiązania. Wyspecjalizowane zespoły tworzą rozwiązania o wysokiej wartości dodanej. Oddają naszym klientom zasoby z dziedziny inżynierii stosowanej i korzystają ze środków, którymi dysponuje Grupa.
  • Sieć partnerów zewnętrznych w środowisku akademickim i start-up’ów, uczestniczących w naszym programie Open Innovation.
Photo of man performing an acoustic test on a car in an anechoic chamber

Główne dziedziny innowacji

Od ponad 20 lat inwestujemy 5 % naszych obrotów w innowacje, by móc podejmować przyszłe wyzwania w zakresie mobilności. Nasze wysiłki koncentrują się na kluczowych dziedzinach:

 

 

 

Recherche_Innovation_mecatronique_aero_web.jpg

 

Program Clean Sky 2  

Clean Sky 2 Logo with tagline

Hutchinson uczestniczy w europejskim programie badawczym H2020 - Clean Sky 2 zrzeszającym przedsiębiorstwa branży lotniczej i państwowe instytuty badawcze. Celem tego programu jest odpowiedź na wyzwania stojące przed przemysłem lotniczym poprzez opracowywanie innowacyjnych rozwiązań pozwalających ograniczyć wpływ sektora na środowisko. W ramach programu Hutchinson jest koordynatorem konsorcjów realizujących dwa projekty.    

 

Clean Sky Radiant Panel Logo
  • Clean Sky 2 - CfP07 : Radiant Panel  

Celem tego projektu realizowanego pod kierunkiem Airbusa jest opracowanie systemu ogrzewania za pomocą promienników płytowych po bokach kabiny. Zespoły zaangażowane w ten projekt pracują nad realizacją modelu demonstracyjnego paneli kabinowych samolotu komercyjnego funkcjonalizowanej powłoką w innowacyjnej technologii PTC („Positive Temperature Coefficient”) opartą na pozyskiwanych ze źródeł biologicznych włóknach węglowych pochodzących z celulozy.   

 

Przyczyni się to do poprawy charakterystyki energetycznej urządzenia i zwiększy komfort pasażerów dzięki technologii opartej na źródłach biologicznych.  

 

 

We współpracy z ośrodkiem ADERA-Plateforme CANOE (Francja) i laboratorium CTAG (Hiszpania) Hutchinson zajmuje się zarządzaniem i koordynacją projektu Radiant Panel oraz realizacją panelu demonstracyjnego.   

   

 

https://cordis.europa.eu/project/id/821339

 

 

Clean Sky Ec2s logo

 

  • Clean Sky 2 – CfP08 : EC2S (« Environmental Control Secondary System »)  

 

Celem tego projektu jest wdrożenie rozwiązań w zakresie oczyszczania i odzysku powietrza w kabinie. Produkowany jest model demonstracyjny obiegu wtórnego ECS (ATA21, „Environmental Control System”) w celu filtrowania powietrza w obiegu wtórnym i tym samym podwyższania współczynnika ponownie wykorzystywanego powietrza. Umożliwia to ograniczenie zużycia energii urządzenia i, w szerszym ujęciu, optymalizację wskaźników przechwytywania powietrza zewnętrznego zgodnie z fazami lotu.  

 

W tym realizowanym pod kierunkiem Leonardo projekcie Hutchinson współpracuje z CEATech i Groupe Tera. Hutchinson zajmuje się zarządzaniem i koordynacją projektu EC2S oraz realizacją układu przewodów obiegu wtórnego ECS, integracją rozwiązań technologicznych w zakresie filtracji i opracowaniem rozwiązania technologicznego (filtracja LZO – lotnych związków organicznych).   

 

 

https://cordis.europa.eu/project/id/831963

 

Więcej na temat europejskiego programu badawczego Clean Sky: https://www.cleansky.eu/ 

ZAMKNIJ×