PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA PRODUKTÓW

Systemy kompozytowych przewodów wentylacyjnych z lekkich i ultralekkich materiałów na bazie włókna szklanego lub węglowego zapewniają dystrybucję powietrza w kabinach. Dostarczanie wyrobów ATA21 na wszystkie istniejące platformy Airbusa. Opracowywanie nowych technologii na bazie pianki oraz tworzyw termoplastycznych, by sprostać wymaganiom przemysłu lotniczego w zakresie zmniejszania ciężaru. Najnowocześniejsze metody produkcji obejmują:

  • formowanie próżniowe,
  • formowanie ciśnieniowe,
  • autoklaw,
  • Nawijanie materiału

Wybieramy i opracowujemy różne rodzaje włókien i splotu w celu wykonywania złożonych geometrycznie części, odpowiadających wymogom przemysłu lotniczego w zakresie zmniejszania ciężaru i odporności na ogień.