OPEN INNOVATION | Hutchinson
Open Innovation

OPEN INNOVATION

Open Innovation w firmie Hutchinson oznacza przyspieszenie doświadczeń 

Open Innovation w firmie Hutchinson to 4 programy i wydarzenia mające na celu przyspieszenie w zakresie naszego podejścia biznesowego, naszych umiejętności i podejmowanej współpracy. Mają na celu zachęcenie naszych pracowników do uczenia się i podejmowania działań – samodzielnie lub w zespole – oraz do rozwijania ich kreatywności. 

SPRAWNOŚĆ 

Umiejętność adaptacji, ciągły rozwój, aby ciągle być liderem – to obietnica, której nasi pracownicy starają się dotrzymywać każdego dnia. Nasza siła tkwi w naszej zdolności do nadążania za współczesnością oraz reagowania na wyzwania naszych klientów i społeczeństwa, które nieustannie ewoluują.

 

ODWAGA  

W Hutchinson istnieje wiele wyzwań związanych z rozwojem naszej Grupy. Pełne znaczenia doświadczenia zawodowe i ludzkie – codzienne stawianie sobie wyzwań w ramach realizowanych projektów, wspieranie badań, przekazywanie wiedzy dotyczącej wykonywanych czynności, umiejętność ich odtworzenia w bezbłędny sposób, promowanie wymiany informacji i praca zespołowa to najważniejsze kierunki, które pozwalają naszej Grupie nieustannie stanowić WZÓR DO NAŚLADOWANIA. 

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Programy Open Innovation Hutchinson umożliwiają wszystkim pracownikom dostrzeganie wielkich perspektyw, testowanie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie. Dołącz do Doświadczenia Hutchinson!

 

 

Czy małe pomysły mogą zacząć się od Ciebie, ode mnie, od nas? 
 

AWARDS :

Pracownicy opracowują innowację związaną z jednym z kluczowych tematów* Grupy. Jury ekspertów oraz dyrekcja Hutchinson przyznają nagrodę zespołowi, który przedstawił najlepsze rozwiązanie.

 

Awards

 

CHALLENGE :  

Zespoły stają przed wyzwaniem znalezienia rozwiązania określonego problemu. Pracownicy biorą aktywny udział, klikając „Lubię to” i komentując pomysły swoich kolegów!

 

Challenge

 

 

MIP :  

Wspólne podejście do metodologii Design Thinking w celu tworzenia nowych koncepcji biznesowych lub wewnętrznych. Uczestnicy mają 6 miesięcy na opracowanie i zaprezentowanie swoich pomysłów, modelu biznesowego i dowodu koncepcji (POC).

 

MIP

 

 

HIVE :  

Masz pomysł na innowacyjny produkt lub usługę, na których Ci zależy? Pracownik przedstawia swój pomysł jury i stara się zostać przedsiębiorcą wewnątrz firmy!  

 

Hive

 

ZAMKNIJ×