INNOWACJA

Firma Hutchinson oferuje swoim klientom na całym świecie rozwiązania o wysokiej zawartości technologicznej, które spełniają współczesne wyzwania zrównoważonej mobilności. Rozwiązania te zostały opracowane specjalnie dla każdego zastosowania na podstawie specjalistycznej wiedzy firmy Hutchinson w dziedzinie transferu płynów, uszczelnień, systemów antywibracyjnych oraz materiałów i konstrukcji.   

INNOWACJE O CHARAKTERZE MIĘDZYNARODOWYM

Hutchinson employee innovation

Dzięki swoim 40 centrom technicznym w pobliżu naszych klientów i 3 firmowym jednostkom badawczym (w Montargis, Bostonie i Singapurze) firma Hutchinson opracowuje innowacyjne systemy i rozwiązania w ramach swojej strategii obejmującej wielu rynków i dziedzin wiedzy.  

Hutchinson employee innovation

PROJEKTOWANIE MATERIAŁÓW I OPRACOWYWANIE SYSTEMÓW ŁĄCZONYCH

Thermoplastic
  • Elastomery, tworzywa termoplastyczne, kompozyty, kleje, metale itp. – eksperci firmy Hutchinson doskonale znają szeroką gamę materiałów i wszystkie ich właściwości. Unikalne podejście firmy Hutchinson umożliwia łączenie różnych materiałów w celu spełnienia określonych wymagań klientów.
Thermoplastic
Smart Damper
  • Wprowadzanie technologii cyfrowych przyspiesza automatyzację złożonych systemów i sprawia, że ​​pojazdy są bardziej wydajne pod względem bezpieczeństwa, efektywności energetycznej oraz komfortu.
Smart Damper
Aircraft engine and plexiglass car showcasing Hutchinson products
  • Rozwiązania Hutchinson stanowią istotne elementy systemów gromadzenia informacji i pomiaru kluczowych wielkości fizycznych.
Aircraft engine and plexiglass car showcasing Hutchinson products

PARTNERSTWA W DZIEDZINIE INNOWACJI

  • Wydział DEEP wraz z École des Mines de Paris Tech i ESPCI*

* ESPCI (École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris) – Wyższa Szkoła Fizyki i Chemii w Paryżu

logo mines paris tech

Katedra „Projektowania i inżynierii elastomerów i polimerów” (DEEP) umożliwia opracowywanie narzędzi symulacyjnych dzięki znajomości fizycznych mechanizmów odkształcania, uszkodzenia i zrywania materiałów elastomerowych i polimerowych. W ramach działalności tej katedry przedstawione zostało sześć prac doktorskich dotyczących opracowania narzędzi do projektowania części rzeczywistych.

  • Projekt WI MS2 we współpracy z Uniwersytetem Michigan
logo mines paris tech

Firma Hutchinson jest partnerem ośrodka Center of WIMS2 (Wireless Integrated MicroSensing and Systems) Uniwersytetu Michigan. Misją ośrodka WIMS2 jest prowadzenie zawansowanych prac w zakresie badań, rozwoju i wykorzystywania mikrosystemów aktywowanych czujnikami za pośrednictwem badań podstawowych, szkoleń oraz interakcji z przemysłem.

Firma Hutchinson współpracuje również z wieloma innymi szkołami wyższymi na całym świecie, takimi jak Technion w Izraelu (materiały polimerowe i inteligentne), Uniwersytet Paris 6 (modelowanie i optymalizacja) we Francji, Nanyang Technological University w Singapurze (obiekt połączony i pojazd autonomiczny) itp.

Technion University
Sorbonne Université
Nanyang Technological
  • Współpraca z firmami start-up

Firma Hutchinson wdrożyła w okresie ostatnich 2 lat proces systematycznego poszukiwania firm typu start-up, który umożliwił przeanalizowanie ponad 250 startupów. Spośród tych firm około trzydzieści jest obecnie aktywnie monitorowanych, a z kilkunastoma prowadzone są wspólne projekty.

logo electreon

Firma start-up o nazwie Electreon, z siedzibą w Izraelu, opracowuje dynamiczne rozwiązanie do bezprzewodowego ładowania pojazdów elektrycznych. Firma Hutchinson wspiera tę firmę w dziedzinie rozwoju międzynarodowego.  

ZAPEWNIENIE ROZWIĄZAŃ SPEŁNIAJĄCYCH WYZWANIA W DZIEDZINIE ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI

Hutchinson Automotive global offer

Ograniczenie masy pojazdu, stanowiące kluczowy czynnik redukcji emisji CO2, stanowi potrzebę producentów, na którą firma Hutchinson odpowiada, oferując innowacyjne rozwiązania oparte na podejściu wielomateriałowym, z wykorzystaniem potężnych metod obliczeń i testów. Technologie mechatroniczne umożliwiają również firmie Hutchinson oferowanie rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną systemów. 

Hutchinson Automotive global offer