yamal

Hutchinson w Yamał LNG, fabryce płynnego gazu ziemnego na Syberii

W 2017 r. wybrano Zaltex® do zabezpieczenia konstrukcji 3 modułów MCHE* w zakładzie produkcyjnym ...

Opening Debica pologne

Dębica – nowy zakład Hutchinsona w Polsce

Nowa fabryka, zlokalizowana na 21 000 m², będzie zajmować się produkcją uszczelek karoseryjnych dla...

Hutchinson Innovation award

Hutchinson zostaje laureatem Innovation Award Airbus za opracowanie ultralekkich termoplastycznych przewodów powietrznych

Hutchinson został wskazany przez Airbusa jako jeden z dostawców, którzy uzyskali w tym roku najlepsze...

com_externe_24hinno.jpg

160 studentów uczestniczących w "24 godzinach kreatywności" w 507 Fab House

15 i 16 września br. miała miejsce pierwsza edycja 24 godzin innowacji® Hutchinsona, zorganizowa...