OPEN INNOVATION

OPEN INNOVATION W FIRMIE HUTCHINSON OZNACZA PRZYSPIESZENIE DOŚWIADCZEŃ

Open Innovation w firmie Hutchinson to 4 programy i wydarzenia mające na celu przyspieszenie w zakresie naszego podejścia biznesowego, naszych umiejętności i podejmowanej współpracy. Mają na celu zachęcenie naszych pracowników do uczenia się i podejmowania działań – samodzielnie lub w zespole – oraz do rozwijania ich kreatywności. 

SPRAWNOŚĆ

Umiejętność adaptacji, ciągły rozwój, aby ciągle być liderem – to obietnica, której nasi pracownicy starają się dotrzymywać każdego dnia. Nasza siła tkwi w naszej zdolności do nadążania za współczesnością oraz reagowania na wyzwania naszych klientów i społeczeństwa, które nieustannie ewoluują.

ODWAGA

W Hutchinson istnieje wiele wyzwań związanych z rozwojem naszej Grupy. Pełne znaczenia doświadczenia zawodowe i ludzkie – codzienne stawianie sobie wyzwań w ramach realizowanych projektów, wspieranie badań, przekazywanie wiedzy dotyczącej wykonywanych czynności, umiejętność ich odtworzenia w bezbłędny sposób, promowanie wymiany informacji i praca zespołowa to najważniejsze kierunki, które pozwalają naszej Grupie nieustannie stanowić WZÓR DO NAŚLADOWANIA. 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Programy Open Innovation Hutchinson umożliwiają wszystkim pracownikom dostrzeganie wielkich perspektyw, testowanie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie. Dołącz do Doświadczenia Hutchinson!

 

Czy małe pomysły mogą zacząć się od Ciebie, ode mnie, od nas? 

AWARDS :

AWARDS

Pracownicy opracowują innowację związaną z jednym z kluczowych tematów* Grupy. Jury ekspertów oraz dyrekcja Hutchinson przyznają nagrodę zespołowi, który przedstawił najlepsze rozwiązanie.

AWARDS

CHALLENGE :

CHALLENGE 

Zespoły stają przed wyzwaniem znalezienia rozwiązania określonego problemu. Pracownicy biorą aktywny udział, klikając „Lubię to” i komentując pomysły swoich kolegów!

CHALLENGE 

MIP :

MIP 

Wspólne podejście do metodologii Design Thinking w celu tworzenia nowych koncepcji biznesowych lub wewnętrznych. Uczestnicy mają 6 miesięcy na opracowanie i zaprezentowanie swoich pomysłów, modelu biznesowego i dowodu koncepcji (POC).

MIP 

HIVE :

HIVE 

Masz pomysł na innowacyjny produkt lub usługę, na których Ci zależy? Pracownik przedstawia swój pomysł jury i stara się zostać przedsiębiorcą wewnątrz firmy!  

HIVE