avs_auto_amb_dualcompoundbushnew.jpg

Nasz przegub dwuskładnikowy to rozwiązanie stosowane do belki skrętnej tylnej osi. Zwiększa komfort pasażerów dzięki sztywnej gumie użytej w osi poziomej oraz niskiej sztywności dynamicznej osi pionowej. Proponowany przez nas element zapewnia skuteczność na poziomie znajdującym się między rozwiązaniami konwencjonalnymi a hydraulicznymi. Element służy do tłumienia wibracji drogowych i pochłaniania wstrząsów. Odgrywa kluczową rolę w poprawie osiągów pojazdu, jego bezpieczeństwa oraz komfortu pasażerów.

  • Rodzina produktów: akustyka podwozia

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

  • Jednoczesny wtrysk dwóch różnych rodzajów kauczuku.
  • Różne właściwości w zależności od osi.

KORZYŚCI

  • Komfort
  • Bezpieczeństwo

Rynki i Wiedza specjalistyczna

WSZYSTKIE NASZE RODZINY PRODUKTÓW

działu Systemów Antywibracyjnych dla przemysłu motoryzacyjnego

avs_auto_fam_engine_suspensions.jpg

ZAWIESZENIE SILNIKA I IZOLACJA AKUSTYCZNA

Nasze rozwiązania mają na celu pochłanianie drgań generowanych przez silniki, zwłaszcza silniki termiczne. W ten sposób zapewniają pasażerom wysoki komfort zarówno w trakcie jazdy jak i przy zwalnianiu.

avs_auto_fam_chassis.jpg

AKUSTYKA PODWOZIA

Nasze liczne rozwiązania w tej dziedzinie tłumią drgania drogowe i pochłaniają wstrząsy. Odgrywają kluczową rolę w optymalizowaniu zachowania pojazdów oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i wygody pasażerów.

Metal Mesh Technology

Siatki metalowe

Poduszeczki z siatek metalowych składają się z tkanego prasowanego drutu, który daje gwarancję niezmiennego działania w szerokim zakresie temperatur. Produkty te  są też świetnym systemem izolacji przed wibracjami oraz wilgocią.

Decoupling Element for Gasoline Direct Injection Systems

Elementy rozprzęgania dla systemów bezpośredniego wtrysku paliwa

Elementy rozprzęgajace z wbudowaną poduszką metalową są używane do systemów bezpośredniego wtrysku jako rozwiązanie problemu  wysokiego poziomu drgań zaworu iglicowego na głowicy. Dźwięki powietrzne i materiałowe mogą być w ten sposób zminimalizowane.

Metal Isolator

izolator metalowy

Izolatory metalowe są stworzone z jednej lub wielu poduszek  z siatki metalowej połączonych z elementami  metalowymi nośnymi i osłonowymi . Łączą one zalety techniczne siatek metalowych z wytrzymałością na  wielokierunkowe  obciążenia o dużym natężeniu.