Plan działań na rzecz zrównoważonego rozwoju: Razem czynimy postępy!

Hutchinson employees support sustainability roadmap

Poznaj nową edycję planu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Hutchinson our path towards carbon neutrality

Plan działań na rzecz zrównoważonego rozwoju Hutchinson ma na celu podkreślenie zaangażowania firmy w redukcję emisji i zrównoważone inicjatywy na rzecz planety i przyszłych pokoleń. Opisuje on konkretne działania, które podejmujemy, aby wypełnić te zobowiązania na lata 2023, 2030 i 2040, w tym nasz cel neutralności węglowej we wszystkich trzech zakresach i na wszystkich naszych rynkach do roku 2050. 

Pobierz dokument

 

Hutchinson our path towards carbon neutrality
Hutchinson employees support sustainability roadmap