ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU​

Wspólna droga do zrównoważonej mobilności

WSPÓLNA DROGA DO POSTĘPU

Helene Moreau-Leroyµ

Mobilność na lądzie, morzu i w powietrzu to nasze główne pola działania.  

Dysponujemy technologią, możliwościami i globalnym zasięgiem, aby sprostać wyzwaniom i wykorzystać możliwości dotyczące elektryfikacji pojazdów i zrównoważonego rozwoju. 

Wspólnie z naszymi 38 000 pracowników, klientami, dostawcami i wszystkimi interesariuszami chcemy osiągnąć redukcję emisji dwutlenku węgla dla Zakresów 1 i 2 wynoszącą 50% w okresie do 2030 r. i dążymy do neutralności emisji dwutlenku węgla netto dla wszystkich Zakresów do 2050 r. 

Helene Moreau-Leroy  
Prezes i Dyrektor Generalny
 

w roku 2025:

  • 25% materiałów pochodzących z recyklingu lub pochodzenia biologicznego w nowych produktach
500001-PL
Rosario Lerida

“Kluczowym czynnikiem sukcesu naszej certyfikacji ISO 50001 było wdrożenie normy w 4 krokach: projektowanie polityki energetycznej, szkolenie i podnoszenie poziomu świadomości, pozyskiwanie i analiza danych oraz zaangażowanie wszystkich interesariuszy w ramach procesu wdrożenia.” 

Rosario Lerida,  

Kierownik Zakładu Madryt, Hiszpania i Tanger, Maroko 

W 2025 r.: 

  • 25% materiałów pochodzących z recyklingu lub materiałów organicznych w nowych produktach
cellulose

 

Do 2030 r.:  

  • 50% redukcja emisji dwutlenku węgla w zakresie 1 i 2 (w porównaniu z 2019 r.)

 

Suzhou plant

Do 2050 r.:

  • Dążenie do neutralności węglowej netto dla wszystkich Zakresów

 

Sustainability roadmap collaborators