Karta dotycząca ochrony danych osobowych i plików cookie | Hutchinson
We make it possible

Karta dotycząca ochrony danych osobowych i plików cookie

Witamy  w witrynie internetowej www.hutchinson.com. Łącząc się z niniejszą witryną internetową lub odwiedzając ją, potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś), zrozumiałeś(-aś) oraz akceptujesz bez żadnych ograniczeń lub zastrzeżeń niniejszą Kartę dotyczącą ochrony danych osobowych i plików cookie (zwaną dalej „Kartą”) oraz nasze ogólne warunki użytkowania. Należy pamiętać, że do innych witryn internetowych grupy Hutchinson mają zastosowanie inne warunki ogólne oraz karty dotyczące ochrony danych osobowych i plików cookie. Zalecamy dokładne zapoznanie się z nimi.

 

Niniejsza Karta ma na celu poinformowanie Cię o prawach, które przysługują Ci w odniesieniu do wykorzystywania przez naszą firmę Twoich danych osobowych i określa środki, które podejmujemy w celu ich ochrony.

 

Hutchinson, Spółka Akcyjna o kapitale zakładowym w wysokości 52 947 648 euro, z siedzibą pod adresem 2 rue Balzac 75008 Paryż, zarejestrowana w Rejestrze Handlu i Spółek miasta Paryża pod numerem 542 051 826, jest „administratorem danych osobowych” w związku z zarządzaniem witryną internetową. Przetwarzanie to jest przeprowadzane zgodnie z obowiązującym prawem. 

 

1. Cel, podstawa prawna przetwarzania zebranych danych osobowych, okres ich przechowywania oraz ich rodzaje

Podczas odwiedzania naszej strony moze wystąpić potrzeba przekazania nam danych osobowych, takich jak Twoje imię, nazwisko i adres e-mail, aby odpowiedzieć Ci na pytania na temat naszych produktów i/lub usług, a także przekazywanie informacji i/lub świadczenie usług, których dotyczy Twoje pytanie, jak również przesyłanie handlowych wiadomości e-mail.

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody wyrażonej w formularzu kontaktowym, za pomocą którego kontaktujesz się z naszą firmą na naszej witrynie internetowej. Informacje te są niezbędne aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie. W przeciwnym razie nie będzie to możliwe. Możesz wycofać wydaną zgodę w dowolnym momencie — nie będzie to jednak mieć żadnego wpływu na legalność wcześniejszego przetwarzania danych — przesyłając wiadomość na następujący adres e-mail: data.protection@hutchinson.com.

 

W naszym formularzu internetowym pola obowiązkowe są oznaczone gwiazdką. W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na pytania obowiązkowe nie będziemy mogli zapewnić realizacji żądanej usługi/żądanych usług.
Twoje dane osobowe nie są dalej przetwarzane w sposób niezgodny z celami opisanymi powyżej lub w jakichkolwiek formularzach zbiorowych. Twoje dane są przechowywane przez czas niezbędny do celów przetwarzania, a mianowicie przez trzy (3) lata.

2. Odbiorcy danych

Aby spełnić powyższe cele, Twoje dane osobowe są przekazywane firmom Grupy HUTCHINSON, a także francuskiej firmie SMILE, pełniącej rolę hosta Twoich danych osobowych, ktora zleca usługi hostingowe francuskiej firmie EQUINIX. Twoje dane osobowe są przechowywane na serwerach znajdujących się we Francji.

3. Przekazywanie danych

Wszelkie przekazywanie danych do kraju znajdującego się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym jest prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w sposób zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych. 

 

W ramach usług świadczonych za pośrednictwem witryny, dane takie jak Twoje nazwisko, imię i adres e-mail mogą być przekazywane podmiotom należącym do Grupy HUTCHINSON posiadającym siedzibę poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W tym celu Grupa HUTCHINSON przyjęła Wiążące Zasady Korporacyjne mające zastosowanie do wszystkich podmiotów grupy, umożliwiające nadzór nad wewnątrzgrupowym przekazywaniem danych osobowych poza Unię Europejską. 

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych Wiążących Zasad Korporacyjnych, kliknij tutaj. Aby uzyskać informacje na temat innych środków wprowadzonych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony, prosimy o kontakt na adres podany poniżej.

 

4. Bezpieczeństwo i poufność Twoich danych

Administrator danych osobowych wdraża odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych osobowych, a w szczególności w celu zapobieżenia możliwości ich zniekształcenia, uszkodzenia lub uniemożliwienia dostępu do nich nieupoważnionym osobom trzecim.

 

5. Zarządzanie plikami cookie

5.1 Zasada

Cookie to plik, który umożliwia rejestrowanie informacji dotyczących nawigacji komputera na stronie internetowej (na przykład liczbę odwiedzin, liczbę odsłon stron), a w szczególności ułatwia nawigację podczas odwiedzin na stronie.

 

W każdej chwili możesz usunąć pliki „cookie” zainstalowane na Twoim komputerze, sprzeciwić się zapisywaniu nowych „plików cookie” i otrzymywać powiadomienie przed każdą instalacją nowego pliku cookie, konfigurując swoją przeglądarkę zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej („Rodzaje plików cookie, pliki cookie oraz statystyki i ustawienia”).

 

Pamiętaj, że jeśli odinstalujesz plik „cookie” lub sprzeciwisz się instalacji „plików cookie” na swoim urządzeniu, niektóre usługi oferowane w witrynie internetowej mogą nie być dostępne.

 

5.2. Rodzaje plików cookie, pliki cookie oraz statystyki i ustawienia

Pliki cookie, które mogą być instalowane na Twoim urządzeniu podczas przeglądania witryny, to pliki cookie, których jedynym celem jest umożliwienie lub ułatwienie komunikacji drogą elektroniczną lub które są absolutnie niezbędne dla świadczenia żądanej usługi (językowe pliki cookie, identyfikacyjne pliki cookie itp.), statystyczne pliki cookie lub inne pliki cookie na warunkach opisanych poniżej.

 

Kiedy w przypadku plików cookie wymagane jest uzyskanie Twojej zgody przed ich instalacją, prosimy Cię o nią za pośrednictwem linku „Więcej informacji”, który znajduje się na pierwszej stronie witryny. Kontynuowanie nawigacji na witrynie wymaga wydania zgody.

5.2.1 Jakie pliki cookie są instalowane?

 

 • Pliki cookie stron trzecich
Edytor plików cookie Opis Jak można je odrzucić? Czas
Techniczne pliki cookie (has_js) Zawierają informacje dotyczące historii przeglądania, umożliwiają użytkownikowi dostęp do witryny. Niemożliwe, są one niezbędne dla funkcjonowania witryny. Usuwane po zakończeniu nawigacji
Techniczne pliki cookie (pliki cookiewymagające wydania zgody) Zapisują decyzję użytkownika dotyczącą plików cookie. Niemożliwe, są one niezbędne dla funkcjonowania witryny. 13 miesięcy
scald_ youtube_ consent Umożliwiają wyświetlanie na witrynie hutchinson.com filmów z serwisu YouTube Zobacz artykuł 5.2.2 13 miesięcy

 

 • Pliki cookie dotyczące statystyk
Edytor plików cookie Opis Jak można je odrzucić? Czas
Google Analytics Pomiar liczby osób odwiedzających witrynę, opracowywanie danych statystycznych, określenie zachowania osoby odwiedzającej naszą witrynę internetową Zobacz artykuł 5.2.2 13 miesięcy

 

Pliki cookie dotyczące statystyk umożliwiają prowadzenie pomiaru liczby odwiedzin i liczby odsłon poszczególnych strona, a także aktywności użytkowników na witrynie i częstotliwości ich kolejnych odwiedzin. Wykorzystywane narzędzie statystyczne o nazwie Google Analytics, generuje plik cookie z unikalnym identyfikatorem, którego przechowywanie jest ograniczone do trzynastu (13) miesięcy. Ponadto pozyskiwany jest Twój adres IP, aby określić miasto, z którego łączysz się z witryną. Staje się on natychmiast anonimowy po jego wykorzystaniu, uniemożliwiając Twoją identyfikację jako osoby fizycznej. Statystyki obecności są zbierane przez usługodawcę Google Analytics, a następnie zwracane administratorowi danych w sposób zbiorowy i anonimowy za pośrednictwem interfejsu internetowego, do którego dostęp ma wyłącznie administrator. Zebrane dane nie są przekazywane stronom trzecim ani wykorzystywane do żadnych innych celów. Możesz zablokować te pliki cookie w dowolnym momencie zgodnie z procedurą, o której mowa powyżej, pod następującym linkiem: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

 

5.2.2 W jaki sposób usunąć pliki cookie, otrzymywać powiadomienia o ich instalacji lub skonfigurować swoją przeglądarkę?

 

W jaki sposób usunąć pliki „cookie”, które są już zainstalowane na komputerze?

 • Zaloguj się na swoim komputerze,
 • wybierz na dysku C:\ folder Windows,
 • otwórz folder „Tymczasowe pliki internetowe”,
 • wybierz wszystkie pliki (CTRL A),
 • wybierz opcję „usuń”.

 

W jaki sposób skonfigurować przeglądarkę, aby odrzucać instalację plików cookie lub otrzymywać powiadomienia?

 • W przeglądarce Internet Explorer 5 (Microsoft): wybierz „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Bezpieczeństwo”, „Dostosuj poziom”, w menu rozwijanym przejdź do „cookies”, a następnie sekcji „zezwalaj na instalowanie plików cookie na Twoim komputerze”, wybierz „żądaj”, aby otrzymywać powiadomienie lub „odrzuć”, aby odrzucać wszystkie pliki „cookie”.
 • W przeglądarce Internet Explorer 6, 7 lub 8 (Microsoft): wybierz „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnie poziom, który chcesz zastosować.
 • W przeglądarce Firefox: kliknij „Narzędzia”, następnie „Opcje”. W oknie „Prywatność i bezpieczeństwo” odznacz „Akceptuj ciasteczka”.
 • W przeglądarce Google Chrome: kliknij „Dostosuj i kontroluj Google Chrome”, wybierz „Ustawienia”. W „Prywatność i bezpieczeństwo” kliknij „Ustawienia witryn” i zaznacz „Blokuj pliki cookie innych firm”.
 • W przeglądarce Safari: kliknij „Preferencje”, a następnie „Prywatność i bezpieczeństwo”, po czym wybierz opcję dotyczącą „plików cookie i danych strony internetowej”: „Zawsze blokuj”, „Zezwalaj tylko na aktywnej stronie”, „Zezwalaj na stronach, które odwiedziłem(-am)”.

 

6. Twoje prawa/Kontakt

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich skorygowania, usunięcia oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz również prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przesyłania wiadomości marketingowych zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów.

 

Możesz zażądać przekazania swoich danych osobowych i masz prawo do określenia zaleceń dotyczących postępowania z Twoimi danymi osobowymi po Twojej śmierci. Możesz również zażądać ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia Twoich danych osobowych. 

 

Możesz skorzystać z przysługujących Ci praw i przesłać do naszej firmy wniosek dotyczący przetwarzania Twoich danych osobowych, adresując go do działu ds. ochrony danych osobowych, na następujący adres e-mail data.protection@hutchinson.com. Administratorem danych osobowych jest firma HUTCHINSON, Spółka Akcyjna z siedzibą pod adresem 2 rue Balzac 75008 Paryż, zarejestrowana w Rejestrze Handlu i Spółek miasta Paryża pod numerem 542 051 826.

 

Możesz również złożyć skargę do organu odpowiedzialnego za przestrzeganie obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych (we Francji jest to CNIL).

 

7. Linki zewnętrzne

Jeśli nasza strona zapewnia dostęp do innych witryn internetowych, witryny te nie podlegają postanowieniom niniejszej Karty. Zalecamy zapoznanie się z Kartami ochrony danych osobowych/Oświadczeniami o ochronie prywatności zamieszczonymi na tych stronach internetowych, aby poznać ich praktyki w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i przekazywania danych osobowych.

 

8. Dane osobowe osób niepełnoletnich

Należy pamiętać, że przeglądanie naszej witryny internetowej jest zastrzeżone dla osób w wieku co najmniej 18 lat, a nasza firma nie zamierza gromadzić ani przetwarzać danych osobowych osób nieletnich poniżej 18 roku życia. W związku z powyższym, jeśli nie masz ukończonych 18 lat, musisz uzyskać zgodę rodziców lub opiekuna, zanim przekażesz nam jakiekolwiek informacje za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej witrynie internetowej. Bez tej uprzedniej zgody użytkownicy w wieku poniżej 18 lat nie są upoważnieni do przekazywania nam jakichkolwiek informacji, a jeśli to zrobią, przestaniemy przetwarzać ich dane natychmiast, gdy tylko dowiemy się o ich wieku. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności, jeśli informacje należące do osób niepełnoletnich zostały zarejestrowane w momencie połączenia z naruszeniem tych postanowień.

 

9. Modyfikacja Karty

Niniejsza Karta została zaktualizowana 18 marca 2020 r. Najnowsza wersja jest dostępna w sekcji Dane osobowe na naszej witrynie internetowej. Nasza firma zastrzega sobie prawo do zmiany i modyfikacji niniejszej Karty w dowolnym momencie, w szczególności w celu spełnienia wymogów określonych obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi.

ZAMKNIJ×