CORAC: firma Hutchinson rozwija innowacje w branży lotnictwa

Corac

Firma Hutchinson została wybrana przez DGAC* do realizacji w roku 2020 trzech projektów. Poniżej przedstawiamy te innowacyjne projekty, które będą realizowane począwszy od tego roku.   

Projekt „CABIN” - zaprojektowanie wnętrz kabiny modułowej  

Cel: przeprowadzenie lotu certyfikacyjnego najpóźniej w ciągu 2 i pół roku!  

Realizowany we współpracy z firmą Daher projekt „CABIN” stanowi element budowy przeznaczonego dla lotnictwa ogólnego modelu demonstracyjnego „BOOST”, w celu opracowania metodologii i rozwiązań technologicznych dla samolotu modułowego.   

Boost Boost
ZDJĘCIE silnika

W ramach tego projektu, firma Hutchinson odpowiada za opracowanie i integrację innowacyjnych elementów technologicznych dotyczących rozwiązań w zakresie komfortu termo-akustycznego oraz kompletnego zestawu wykończenia kabiny ze zintegrowanymi funkcjami. 

Projekt „SYNAPSE” - zaprojektowanie silników samolotowych o ultrawysokim współczynniku dwuprzepływowości (UHBR), we współpracy z firmami Airbus i Safran 

Cel: zaprojektowanie nowej generacji zintegrowanych i inteligentnych rozwiązań dla funkcji uszczelniania i izolacji silników odrzutowych

Realizowany przez firmy Airbus i Safran projekt SYNAPSE jest poświęcony środowisku silnika i nowym technologiom niezbędnym w celu zaprojektowania silników o ultrawysokim współczynniku dwuprzepływowości (UHBR), zapewniających zmniejszenie zużycia paliwa o 10%. 
Aby sprostać specyficznym dla tych silników wymaganiom dotyczących rozmiarów, poprzez zapewnienie wykorzystania w maksymalnym stopniu wiedzy posiadanej w odniesieniu do technologii usprawniających konserwację części, firma Hutchinson wykonuje w ramach tego projektu prace w dwóch kluczowych obszarach, wykorzystując swoją doskonałą wiedzę specjalistyczną:  

  • Oracowanie zintegrowanych i inteligentnych uszczelnień nowej generacji (monitorowanie poziomu zużycia)   
  • Opracowanie zintegrowanych i inteligentnych zabezpieczeń termicznych (monitorowanie gorących punktów silnika)   
ZDJĘCIE silnika
Mât réacteur

Projekt „SPHINX”: opracowanie technologii kompozytowych w celu zmniejszenia ciężaru części konstrukcyjnych 

Cel: wykorzystanie zaawansowanych technologii kompozytowych w celu zmniejszenia ciężaru konstrukcji pylonu silnika  

Prowadzony przez firmę Airbus projekt „SPHINX” ma na celu opracowanie rozwiązań niezbędnych dla integracji technologii UHBR (silników o ultrawysokim współczynniku dwuprzepływowości) z architekturą producenta samolotu. Prowadząc prace dotyczące bezpośrednio pylonu silnika, firma Hutchinson bierze udział w opracowywaniu elementów otwierających osłonę drugorzędnych części konstrukcyjnych pylonu silnika.   

Mât réacteur

Oprócz tych projektów rozpoczętych w 2020 r., na etapie walidacji znajdują się obecnie projekty, których realizacja powinna zostać rozpoczęta w 2021 r. i które pozwolą firmie Hutchinson w pełni uczestniczyć w planach dotyczących przejścia sektora na aeronautykę jutra.  

CORAC
CORAC jest państwowym organem konsultacyjnym zajmującym się opracowywaniem krajowego programu badawczego dla francuskiego przemysłu lotniczego.
Więcej informacji na temat organizacji CORAC:https://aerorecherchecorac.com/item-a-propos/corac

* DGAC: Dyrekcja Generalna Lotnictwa Cywilnego: organ administracyjny działający przy francuskim Ministerstwie Przemian Ekologicznych, który zrzesza wszystkie służby państwa francuskiego odpowiedzialne za regulację i nadzór nad bezpieczeństwem lotniczym, transportem lotniczym oraz działaniem lotnictwa cywilnego.  

Corac