Clean Sky 2 – EC2S: zmniejszenie zużycia energii związanego z jakością powietrza w kabinie samolotu

clean sky ec2s project

Firma Hutchinson jest zaangażowana w projekt EC2S wraz ze swoimi partnerami: CEA, TeraSensors i Tera Environment w celu poprawy i monitorowania jakości powietrza recyklowanego w kabinie samolotu.  

System kontroli środowiska (ECS) odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu jakości powietrza i komfortu cieplnego w kabinie. Jest on jednak jednym z najbardziej energochłonnych systemów w samolocie.    

Jaki jest cel projektu EC2S? Chodzi o poprawę jakości i zwiększenie ilości powietrza recyklowanego w kabinie, aby zmniejszyć zużycie energii i podnieść komfort pasażerów.    

Zespół pracuje nad innowacyjnym systemem zarządzania jakością recyklowanego powietrza – EC2S (Environment Control Secondary System) – dzięki integracji rozwiązań technologicznych umożliwiających filtrowanie:  

  • drobnych cząstek,  
  • CO2,  
  • lotnych związków organicznych (LZO).    

  System ten wykorzystuje innowacyjne czujniki do monitorowania i zarządzania jakością powietrza w kabinie.  

  Umożliwi on przeprowadzenie walidacji na poziomie 1 na opracowanym przez Leonardo (REG IADP) naziemnym modelu demonstracyjnym kabiny samolotu regionalnego Cleansky 2.  

  clean sky ec2s project