Clean Sky: Hutchinson poprowadzi zrównoważone projekty innowacji

Clean sky 2 logo

Hutchinson został wybrany przez Clean Sky do kierowania dwoma innowacyjnymi projektami w zakresie ograniczania emisji w lotnictwie.

Clean Sky Radiant Panel Logo

Czym jest Clean Sky?  

Clean Sky o europejski program badawczy realizowany w ramach współpracy publiczno-prywatnej pomiędzy instytutami badawczymi i firmami branży lotniczej. Celem rzeczonych programów (Clean Sky i Clean Sky 2) jest opracowywanie innowacji i modernizacji w lotnictwie mających ograniczyć jego oddziaływanie na środowisko.    

Nasze zaangażowanie  

Hutchinson koordynuje dwa projekty w ramach Clean Sky 2 (CS2). Projekty te skupiają się na realizowaniu drugiego z celów programu CS2, czyli sprawieniu, żeby lotnictwo było bardziej przyjazne środowisku.  

Radiant Panel 

Clean Sky Radiant Panel Logo
Clean Sky Ec2s logo

Projekt Radiant Panel czerpie z naszego doświadczenia w zakresie opracowywania systemów kontroli termicznej. Hutchinson będzie współpracować z zespołem ekspertów, między innymi z CANOE i CTAG w celu stworzenia systemu ogrzewania promiennikowego do paneli kabiny samolotu z wykorzystaniem materiałów ze źródeł biologicznych. Projekt ten zmniejszy masę kabiny, a tym samym ograniczy emisje z samolotu.  

Environmental Control Secondary System (EC2S)

Clean Sky Ec2s logo

Również projekt EC2S ma na celu zmniejszenie ciężaru ECS samolotu, a tym samym ograniczenie emisji i zużycia paliwa. Członkowie zespołu mają podobne doświadczenie i wywodzą się między innymi z TeraSensors, Tera Environment oraz  CEA.
Wspólnie stworzymy dodatkowy obieg odzysku powietrza, tak żeby powietrze w kabinie było stale regenerowane. Kompleksowy filtr umożliwi zachowanie jakości powietrza, zapewniając podróżnym bezpieczeństwo i komfort.  

Hutchinson z ekscytacją przyjmuje fakt, że został wybrany do podjęcia wyzwań, jakie niosą ze sobą te dwa ambitne projekty. Cieszymy się na stałą współpracę z innymi podmiotami przemysłu lotniczego, dzięki której zrównoważony rozwój w lotnictwie będzie możliwy.  

Clean sky 2 logo