Sciences 2024: sojusz sportu i nauki

Science 2024

Od 2019 r. Hutchinson jest członkiem kolektywu badawczego Sciences2024, którego zadaniem jest praca nad problemami sportowców uprawiających różne dyscypliny oraz opracowywanie nowych kierunków badań, nauczania i innowacji w dziedzinie sportu oraz nauki.

W tym programie badawczym uczestniczy Francuska Federacja Sportu Niepełnosprawnych oraz ministerstwa sportu, szkolnictwa wyższego, badań i innowacji oraz sił zbrojnych.

Podjęcie dzięki nauce wyzwań stawianych przez igrzyska olimpijskie oraz paraolimpijskie i zaoferowanie sportowcom rozwiązań technicznych poprawiających ich wyniki to jeden z celów tego programu realizowanego od 2019 r. 

Maxime pisze w Ośrodku Badań i Innowacji swoją pracę dyplomową z materiałoznawstwa na temat projektowania opon do wózków paraolimpijczyków. Chodzi z jednej strony o zaproponowanie innowacji zmniejszającej rozpraszanie energii wynikające z tarcia opony o bieżnię, a z drugiej – o zwiększenie przyczepności rękawicy do uchwytu koła, co zoptymalizuje efektywność przenoszenia siły zawodnika na wózek.

CRI Laboratoire

Zagadnienia te będą najpierw analizowane w jednym z laboratoriów Szkoły Centralnej w Lyonie. Projekt będzie realizowany w nieustannej współpracy ze sportowcami. Wyniki badań pozwolą zoptymalizować ich trening, sprzęt oraz wyniki. Kontynuacją prac badawczych będzie faza projektowa oraz testy z udziałem zawodników.

Science 2024