Powołanie pani Helene Moreau-Leroy na stanowisko Prezesa i Dyrektora Generalnego firmy Hutchinson

Hélène Moreau-Leroy, Présidente-directrice générale Hutchinson

Pani Helene Moreau-Leroy została mianowana na stanowisko Prezesa i Dyrektora Generalnego firmy Hutchinson począwszy od 1 kwietnia

Paryż, 6 kwietnia 2021 r. –  Po swojej nominacji pani Helene Moreau-Leroy powiedziała: „W obliczu głębokich przemian na rynkach motoryzacyjnym i lotniczym, wraz ze wszystkimi zespołami firmy Hutchinson jesteśmy zobowiązani do sprostania nowym wyzwaniom technologicznym, aby budować bardziej odpowiedzialną i zrównoważoną mobilność. ”  

Helene Moreau-Leroy ma 56 lat, jest absolwentką francuskiego Narodowego Instytutu Nauk Stosowanych (INSA) w Lyonie i posiada międzynarodowy tytuł MBA Uniwersytetu Nowej Anglii (Australia).  

Swoją karierę zawodową rozpoczęła w dużych grupach przemysłowych, takich jak Thomson i Alstom, pełniąc stanowisko Kierownika Biura Projektów, a następnie Kierownika ds. Produkcji i Zakupów Międzynarodowych. W 2003 roku dołączyła do Działu Zakupów grupy Safran, po czym kontynuowała swoją karierę zawodową w jej spółce zależnej Safran Landing Systems, gdzie do 2013 roku pełniła różnorodne obowiązki: była odpowiedzialna za rozwój łańcucha dostaw na rynkach wschodzących, po czym zajmowała stanowisko Dyrektora Jednostki Biznesowej Airbus i Programy Europejskie, a następnie Dyrektora ds. Programów. Dołączyła do Zarządu Wykonawczego grupy Safran w 2013 roku i kierowała spółką Safran Transmission Systems, a następnie w 2018 roku przejęła zarządzanie projektem integracji przejętej przez grupę Safran firmy Zodiac Aerospace.   

Helene Moreau-Leroy jest również członkiem-referentem Zarządu firmy Arkema. Jest kawalerem francuskiego Orderu Narodowego Legii Honorowej.

Hélène Moreau-Leroy, Présidente-directrice générale Hutchinson