Nicolas Orance został mianowany Senior Executive Vice-President ds. Aeronautyki, Obronności i Przemysłu (ADI - Aéronautique, Défense & Industrie) oraz członkiem Komitetu Wykonawczego Hutchinson

nicolas orance hutchinson

Od 1 grudnia 2023 r. Nicolas Orance obejmie stanowisko Senior Executive Vice-President ds. Aeronautyki, Obronności i Przemysłu. Dołącza do Komitetu Wykonawczego Hutchinson i podlega Hélène Moreau-Leroy, Pni Prezes i Dyrektor generalny Hutchinson.

Po 20 latach pracy w grupie Daher, gdzie odpowiadał za rozwój aeronautyki, we wrześniu 2020 roku Nicolas Orance dołączył do Aresia na stanowisko Dyrektora Generalnego. Nicolas Orance posiada tytuł Executive MBA HEC Major in Aerospace oraz DESS w zakresie materiałów na Uniwersytecie Paul Sabatier w Tuluzie.

nicolas orance hutchinson