Innowacja: 24h na innowację

24h_innovation.jpg

Firma Hutchinson wzięła udział w pierwszej edycji wydarzenia24h dla innowacji lotnictwa zorganizowanego przez klaster Centrum lotnictwa w dniach 29 i 30 listopada.

Jaki jest cel tych 24 godzin? Zebranie w jednym miejscu studentów, inżynierów, osobób związanych zawodowo z branżą oraz mających innowacyjne pomysły do wspólnej pracy nad zagadnieniami z zakresu lotnictwa. Sponsor wydarzenia, firma Hutchinson, zaproponowała uczestniczącym w nim szkołom temat „doświadczenie podróży w zamkniętym, ciasnym otoczeniu w klasie ekonomicznej”.

Przebieg 24h

W dniu wydarzenia utworzono zespoły, których uczestnicy mieli 24 godziny na opracowanie kreatywnych, innowacyjnych rozwiązań w odpowiedzi na tematy i zagadnienia zaproponowane przez przedsiębiorstwa z tego sektora podczas ceremonii otwarcia. Następnie mieli oni 3 minuty na przedstawienie swoich projektów komisji.

24h_innovation.jpg