Innovation Camp : 96 godzin, by podjąć wyzwanie!

hutchinson innovation camp centrale lyon

96 godzin na stworzenie innowacji w zakresie szczelności jutra — oto wyzwanie rzucone studentom lyońskiej Ecole Centrale.  

Innovation Camp to wyzwanie, podczas którego studenci z Ecole Centrale de Lyon mieli możliwość stworzenia i zaprezentowania rozwiązań dla zagadnień zaproponowanych przez firmy działające w sektorze przemysłu. Następnie musieli obronić swoje pomysły przed jury składającym się z osób pracujących w branży i z wykładowców. 

Z okazji tej trzeciej edycji Innovation Camp pracownicy firmy Hutchinson postawili przed studentami wyzwanie polegające na wymyśleniu, jak w przyszłości będzie wyglądała szczelność, by mogła stawić czoła problemom, które pojawiają się wraz z nowymi technologiami i nowymi zastosowaniami wszelkich rodzajów pojazdów i wszelkich rodzajów mobilności (czy mowa o mobilności elektrycznej, wodorowej, połączonej, autonomicznej, czy też dzielonej). Chodziło więc o wymyślenie szczelności skutecznej — w celu ochrony wnętrza pojazdów — i współdziałającej ze środowiskiem zewnętrznym. 

Przez 4 dni Hutchinson, jako ekspert i lider w dziedzinie rozwiązań w zakresie szczelności na rynku motoryzacyjnym oraz lotnictwa i kosmonautyki, dał młodym studentom szansę stworzenia innowacji w tym obszarze – studenci pracowali w grupie, a następnie przedstawili swoje pomysły przed jury złożonym z osób pracujących w branży i wykładowców. 

Hutchinson zdobył nagrodę główną za najlepsze zaproponowane rozwiązanie. Uczestnicy zostali nagrodzeni podczas ceremonii rozdania nagród, która zakończyła 96 godzin współzawodnictwa. 

hutchinson innovation camp centrale lyon