Hutchinson Innovation : SmartDamper®

smartdamper_hutchinson.png

System SmartDamper® umożliwia pomiar w czasie rzeczywistym częstotliwości i amplitudy drgań wywołanych dezaktywacją cylindrów, a następnie generuje równoważne drgania przeciwne, co pozwala na neutralizację drgań pierwotnych.

Ten kompletny system składa się z siłownika elektromagnetycznego, czujników i komputera działających w obiegu zamkniętym. System przyczynia się do redukcji emisji CO2, wspierając wdrażanie innowacyjnych rozwiązań mających na celu zmniejszenie zużycia paliwa.
SmartDamper® jest przeznaczony do tłumienia drgań generowanych przez silniki termiczne. Rozwiązuje najbardziej złożone problemy związane z drganiami, pracując na kilku zmiennych harmonicznych jednocześnie. System ten zapewnia pasażerom pojazdów najlepsze warunki komfortu akustycznego i wibracyjnego, zarówno podczas jazdy, jak i pracy na biegu jałowym.

smartdamper_hutchinson.png