values.png

Heritage : Dziedzictwo

Human : Człowiek

In High Spirits : Entuzjazm

Hands-on Performance : Wspólne zaangażowanie

Hunt for Challenges : Miłość do wyzwań des défis