avs_aero_deicing_systems.jpg

Nasz system ochrony przeciwoblodzeniowej pozwala samolotom, helikopterom i dronom latać nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach pogodowych. Zabiega gromadzeniu się lodu na nieruchomych częściach samolotu, takich jak skrzydła, wloty powietrza i gondole oraz częściach ruchomych, takich jak wirnik ogonowy i śmigła.

 

Nasz system służy do usuwania oblodzenia z nieruchomych skrzydeł samolotów o lokalnym zasięgu oraz innych lekkich samolotów.Zwiększa to ich efektywność energetyczną (samoloty elektryczne, Horyzont 2020: program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji - https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/).

  • Rodzina produktów: elektrotermiczne elementy zabezpieczające przed oszronieniem

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

  • Technologia elektrotermiczna zapobiega powstawaniu lodu, usuwa lód (szadź i szron) oraz kontroluje tzw. Runback ice.
  • Symulacja oblodzenia zgodna z wymaganiami norm międzynarodowych (FAA FAR 23, FAR 25, FAR 27, FAR 29 / EASA CS 23, CS 25, CS 27, CS29).
  • Wiedza specjalistyczna w zakresie aerodynamiki, obliczania przenikania ciepła w materiałach, określaniu energii elektrycznej i cykli grzewczych oraz właściwości cieplnych i elektrycznych materiałów (izolacja i przewodzenie).
  • Zastosowane normy RTCA i EUROCAE (SAE ARP4754/ED-79, DO-178/ED-12, DO-254/ED-80) do poziomu krytyczności „DAL A” podzespołów elektroniki lotniczeji (np. sterownika).
  • Zdefiniowanie budowy kompletnego systemu ochrony przeciw oszronieniu.

KORZYŚCI

  • Bezpieczeństwo
  • Efektywność energetyczna
  • Wbudowane czujniki

Rynki i Wiedza specjalistyczna

PRZEMYSŁ LOTNICZY

WSZYSTKIE NASZE RODZINY PRODUKTÓW

działu Systemów Antywibracyjnych dla przemysłu lotniczego

Engine Mounts

ZAWIESZENIE SILNIKA

Nasze rozwiązania minimalizują drgania konstrukcji samolotu. Mocują zawieszenie silników napędowych - silników tłokowych, turbośmigłowych i turbowentylatorowych oraz jednostek pomocniczych.

avs_aero_fam_lamifieselastomeresmetal.jpg

LAMINATY ELASTOMEROWE / METALOWE DO HELIKOPTERÓW

Nasze liczne laminaty elastomerowe / metalowe do wirników śmigłowców, sztywne w pewnych kierunkach i elastyczne w innych, spełniają wymagania producentów odnośnie żywotności bezpieczeństwa.

avs_aero_fam_adaptateurfrequence.jpg

ADAPTERY CZĘSTOTLIWOŚCI DO HELIKOPTERÓW

Nasze przednie amortyzatory do wirników helikopterów, wiskozowo - elastyczne i elastyczno – hydrauliczne, zapewniają dynamiczną stabilność statku powietrznego we wszystkich warunkach lotu.

avs_aero_fam_avionicsrackingsystems.jpg

SYSTEMY regałowe elektroniki lotniczej

Nasze rozwiązania chronią sprzęt elektroniczny samolotów (czarne skrzynki) przed wysokimi temperaturami, silnymi drganiami i wstrząsami. Są zgodne z normami elektroniki lotniczej (ARINC 404 i 600; Mil…)

avs_aero_amb_adaptateur_hydraulique.hums_.jpg

ZINTEGROWANE SYSTEMY pomiaru i KONTROLI

Systemy pomiaru / kontroli mogą być zintegrowane z poszczególnymi elementami w celu dokonywania oceny stanu technicznego układów. W ten sposób operacje konserwacyjne są ustalane w oparciu o rzeczywisty stan części.

avs_aero_fam_syst_actif_control_vib.jpg

aktywne SYSTEMy KONTROLI HAŁASU I wibracji

Aktywne systemy kontroli wibracji mierzą zakłócenia i generują niezbędne siły dynamiczne w czasie rzeczywistym w celu zmniejszenia drgań do 30 dB i hałasu wewnątrz kabin helikopterów.

avs_aero_fam_syst_protection_givre.jpg

ELEMENTY ELEKTROTERMICZNE ZABEZPIECZAJĄCE PRZED OSZRONIENIEM

Nasze elementy grzewcze są zbudowane z warstw izolatorów elektrycznych, wykonanych  z elastomeru lub kompozytu i  z materiałów grzewczych, takich jak rezystory i inne materiały  z ogrzewaniem powierzchniowym.

Control & Display

Sterownik i wyświetlacz

W kokpicie  informacje dostarczone za pośrednictwem paneli sterujących są istotne, szczególnie na potrzeby komunikacji, ostrzegania , wskazówek i do systemów lotniczych  i silnikowych . Zespół  wielodyscyplinarny CLAROPAN proponuje rozwiązanie plug-and play całkowicie rozwinięte i opłacalne.