ELASTOMEROWY AMORTYZATOR HYDRAULICZNY WAHAŃ POZIOMYCH | Hutchinson
avs_aero_amb_elastohydraulicleadlagdamper.jpg

Nasze amortyzatory wahań poziomych są instalowane na głowicach wirników helikopterów między piastą a łopatkami, albo między dwiema następującymi po sobie łopatkami. Są to podstawowe elementy wirnika, zapewniające dynamiczną stabilność samolotu we wszystkich warunkach operacyjnych. Rozwiązania te pozwalają ustalić położenie łopat i tłumić ich drgania. Są szczególnie istotne dla zapobiegania rezonansowi naziemnemu i powietrznemu.

 

Nasze elastomerowe amortyzatory hydrauliczne łączą zalety amortyzatorów hydraulicznych (wysoki poziom amortyzacji, możliwość dostosowania parametrów siły i prędkości do różnych zakresów działania) oraz przegubów elastomerowych (podniesiona żywotność, eliminacja zewnętrznych uszczelnień dynamicznych). Parametry dynamiczne siły i prędkości są dostosowywane do zmiennych warunków eksploatacyjnych, aby spełniać wymogi konstruktorów.

 

Możliwe jestdostosowanie wielu parametrów technicznych:

-  w elementach elastomerowych: wymiary, twardość, tłumienie drgań,

-  w części hydraulicznej: płyny, straty ciśnienia, progi zmiany zachowania,

-  w łączeniu i odłączaniu różnych warstw części elastycznych i hydraulicznych

  • Rodzina produktów : Adaptery częstotliwości do helikopterów

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

  • Dłuższa żywotność dzięki eliminacji uszczelnień dynamicznych między środkiem amortyzatora a środowiskiem zewnętrznym.
  • Szersza skala osiągalnych parametrów dynamicznych: K’, K”.
  • Eliminacja interfejsów dzięki użyciu elastomerowych końcówek.
  • Możliwość kontroli wzrokowejpozwalająca zapewnić bezpieczeństwo.
  • Połączenie wydajności technologii hydraulicznej oraz niewielkich potrzeb konserwacyjnych produktów elastomerowych.

Korzyści

  • Wytrzymałość
  • Bezpieczeństwo
  • Zmniejszone potrzeby konserwacji
  • Komfort

Rynki i Wiedza specjalistyczna

ZAMKNIJ×