Zrównoważone rozwiązania: Hutchinson wprowadza na rynek swoje oznakowanie ekologiczne résolutions

hutchinson resolution

Od ponad 170 lat, Hutchinson nieustannie stawia przed sobą nowe cele, rozszerzając działalność na nowe sektory oraz przewidując i reagując na stale zmieniające się potrzeby swoich klientów.

W tym kontekście Hutchinson prezentuje swoje oznakowanie ekologiczne* resolutions®, które pozwala wyróżnić równoważone rozwiązania Grupy.

Produkty resolutions® łączą w sobie odpowiedzialność za środowisko i wydajność. Aby otrzymać oznakowanie resolutions®, każdy produkt jest analizowany zgodnie z rygorystyczną metodologią, w tym w szczególności z porównawczą analizą cyklu życia (normy ISO 14040, 14044). Kryteria przyznania tej etykiety opierają się na kilku filarach: redukcji emisji CO2, oszczędności masy i zwiększeniu udziału materiałów pochodzenia biologicznego/recyklingu. Metoda obejmuje ocenę wpływu produktu na środowisko według powyższych trzech kryteriów, a także bardziej globalną analizę całego śladu środowiskowego. Do przyznawania tego oznakowania powołano wewnętrzny komitet ds. oceny i monitorowania.
Kładąc nacisk na naukowe ekoprojektowanie, inżynierowie Hutchinson przyjmują podejście łączące naukę i kreatywność: optymalizując materiały i minimalizując emisję CO2.

 
Zapraszamy do obejrzenia naszego filmu, aby dowiedzieć się więcej na ten temat!

Więcej informacji na temat zobowiązań firmy Hutchinson w zakresie ochrony środowiska można znaleźć w planie działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

*Wspomniane oznakowanie ekologiczne jest deklaracją środowiskową (oznaczenie typu II), która spełnia normę ISO14021.

hutchinson resolution