Powstanie Fundacji Gumy

FDCA

Fundacja Gumy została założona 12 czerwca 2014 r. na podstawie konwencji, podpisanej przez jej członków założycielskich i Fondation de France (1). Jej pierwszym prezesem jest Jacques Maigné, a celem - zwiększenie ilości badań i szkoleń na temat gumy, by konsolidować naszą konkurencyjność w tej branży. Chcemy z jednej strony pracować nad kwestiami naukowymi i technicznymi, których wyniki ułatwią procesy innowacji, z drugiej - przyciągać do tego przemysłu i szkolić młode talenty.
Fundacja Gumy liczy 9 członków założycieli, reprezentujących różnorodność przedsiębiorstw z branży gumy i polimerów:

  • Goodyear Dunlop, Hutchinson i Michelin, 3 wielkie grupy światowe
  • 3 PME (EFJM-Guy Aubert, Geficca, Wattelez) producenci części technicznych z gumy
  •  Safic Alcan, ETI dystrybutor surowców
  •  Eximium, fundusz inwestycyjny
  •  Organizacja zawodowa SNCP (Krajowy Związek Gumy i Polimerów)

(1) Fundacja założona w roku 1960, będąca instytucją użyteczności publicznej, wspiera konkretne i innowacyjne projekty.
Działa w trzech obszarach:.
- pomoc ludziom,
- rozwijanie wiedzy,
- środowisko naturalne.

FDCA