Nasza pianka Zaltex w laboratorium badań kriogenicznych Centrum Kosmicznego NASA imienia Johna F. Kennedy'ego (USA).

zaltex.png

To doświadczenie miało na celu częściową symulację wypadku, takiego jak pęknięcia przewodu płynnego gazu naturalnego (temperatura -170°C).

Celem tych prób było wykazanie możliwości wyprodukowania chmury kriogenicznej do wykonania testów zgodnie z normą ISO 20088.

Pianka Zaltex jest wzmocniona specjalnymi włóknami, znacznie poprawiającymi jej właściwości mechaniczne oraz zachowanie w ekstremalnych temperaturach (kriogenika i ogień).
Hutchinson i NASA wspierają przemysł energetyczny i GNL w ulepszaniu zabezpieczeń przed dużymi wylewami kriogenicznymi.

Wszystkie wyniki testów wykonanych od 13 do 16 września były zgodne z rekomendacjami NASA. Dane zostaną opublikowane podczas następnego spotkania ISO w październiku. Test ten znajdzie się w przyszłej normie ISO 20088-2. Pierwsza część tej normy 20088 została opublikowana przez ISO 14 września 2016 r.

zaltex.png