Kolarstwo górskie, akrobacja lotnicza, biegi: poznaj sportowców od Hutchinson

hutchinson.jpg

Hutchinson towarzyszył swoim pracownikom podczas imprez sportowych w 2018 roku. Przypomnijmy je, zwłaszcza że symbolizują one wartości grupy Hutchinson!

W 2018 roku wielu pracowników firmy uczestniczyło w trzech imprezach sportowych:

  • w „Roc d'Azur”, największej imprezie kolarstwa górskiego na świecie,
  • w kursie akrobacji lotniczej dla początkujących zorganizowanym przez firmę Hutchinson i stowarzyszenie Amicale de Voltige Aérienne (AVA),
  • w dorocznym biegu „20 km de Paris”.

Imprezy integrujące personel firmy wokół aktywności fizycznej wykorzystującej elementy zabawy przypominają o wartościach entuzjazmu, zaangażowania i pasji przyświecających wyzwaniom podejmowanym w Hutchinson. Pozwalają pracownikom spotykać się ze sobą i rozwijać ducha zespołowego.
Sport jest także ważnym czynnikiem dbałości o lepsze samopoczucie w pracy i o odpowiedni stan zdrowia. Aby poprawić wytrzymałość układu krążeniowo-oddechowego i zapobiec zaburzeniom mięśniowo-szkieletowym, Światowa Organizacja Zdrowia zaleca regularne uprawianie sportu: 150 minut aktywności wytrzymałościowej o umiarkowanej intensywności lub co najmniej 75 minut aktywności wytrzymałościowej o większej intensywności.

hutchinson.jpg