Inauguracja 616 Fab House w Grand Rapids (Michigan)

Inauguration 616

20 stycznia nasz zakład w Grand Rapids inaugurował amerykańskie przedłużenie 507 Fab House (w Châlette-sur-Loing, Francja) - 616 Fab House albo „Północnoamerykańskie Centrum Innowacji i Rozwoju Biznesowego”. Jego zadaniem, tak jak w przypadku 507 Fab House, jest przyjmowanie naszych klientów w celu zapoznawania ich z ofertą Hutchinsona w ujęciu całościowym oraz pełnienie roli miejsca wymiany doświadczeń dla poszczególnych zespołów. 616 Fab House proponuje innowacyjne, przyjazne przestrzenie high-tech: sale konferencyjne, wyposażone w tablice interaktywne i sprzęt do wideokonferencji, salę telekonferencyjną, showroom, gdzie można zobaczyć nasze rozwiązania, drukarkę 3D...

Ponad 170 zaproszonych gości było obecnych na ceremonii otwarcia, która miała miejsce 20 stycznia. Byli wśród nich członkowie Komitetu Operacyjnego Hutchinsona, przedstawiciele biura gubernatora, Kongresu Stanów Zjednoczonych i burmistrza miasta Grand Rapids oraz uniwersytetów, z którymi utrzymujemy relacje partnerskie - Uniwersytetu w Michigan i Uniwersytetu Grand Valley State University – oraz oczywiście nasi klienci.

Tak jak budynek 507, również budynek 616 jest wynikiem remontu zabytkowych konstrukcji. Objął on całe trzecie piętro ponad stuletniego zakładu produkcyjnego w Grand Rapids, będącego przykładem typowej dla stanu Michigan architektury przemysłowej. Dzisiaj 616 Fab House jest konstrukcją z czerwonej cegły o powierzchni 1500 m2, z parkietami i belkami z masywnego drewna.

Inauguration 616