Firma Hutchinson posiada własny ośrodek doskonalenia badań ogniowych

dsc_4505.jpg

Ośrodek badań ogniowych FIRE TECH CENTER (FTC), zatwierdzony przez głównych zleceniodawców z branży lotniczej, zamierza stać się ośrodkiem doskonalenia dla wszystkich uczestników rynku zapewniania mobilności.

Grupa Hutchinson, główny uczestnik rynku lotniczego, połączyła wszystkie swoje kompetencje i doświadczenia w dziedzinie ochrony termicznej i ogniowej w ośrodku Fire Tech Center. Utworzony w 2017 r. i zlokalizowany w Chemillé (Francja) ośrodek FTC ma powierzchnię 600 m², a jego celem jest prowadzenie badań ogniowych mających zastosowanie dla statków powietrznych.

Ośrodek FTC, zatwierdzony przez głównych producentów OEM z branży lotniczej, uzyskał w 2018 r. certyfikację ISO 17025 (COFRAC) w zakresie pionowych prób ogniowych, testów rozprzestrzeniania płomienia, określania gęstości i toksyczności dymów, itp. Jako aktywny członek grup roboczych w dziedzinie ochrony termicznej i ogniowej statków powietrznych zorganizowanych przez Tech Center Federalnych Władz Lotniczych FAA (Federal Aviation Administration) ośrodek FTC jest zaangażowany w prace nad zmianami technicznymi nowych norm.

Ośrodek FTC będzie poszerzać swoje kompetencje na inne branże związane z zapewnianiem mobilności. W 2019 r. badania według normy ISO 5659-2 zostaną zaproponowane firmom z branży kolejowej.

dsc_4505.jpg