Firma Hutchinson nagrodzona Złotym Medalem EcoVadis

hutchinson ecovadis medaille or

W 2023 r. firma Hutchinson dokonała ważnego kroku, przedstawiając swoją pierwszą ocenę EcoVadis. To podejście odzwierciedla głębokie zaangażowanie firmy na rzecz odpowiedzialności społecznej i środowiskowej.

EcoVadis ocenia firmy za pomocą szczegółowego kwestionariusza składającego się z ponad 300 pytań, skupiających się na czterech kluczowych tematach: środowisko, praca i prawa człowieka, etyka i odpowiedzialne zaopatrzenie.

Nagrodzone zaangażowanie na rzecz CSR

Firma Hutchinson zdobyła Złoty Medal EcoVadis z oceną 72/100, plasując się tym samym w gronie 5% najlepiej ocenionych firm. Wynik ten nie oznacza spoczęcia na laurach, ale wyznacza początek nieustannego zaangażowania w osiąganie coraz wyższych celów środowiskowych i społecznych.

Zapraszamy do zapoznania się z planem działania na rzecz zrównoważonego rozwoju 

hutchinson ecovadis medaille or