ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU​

Wspólna droga do zrównoważonej mobilności

PODĄŻAJMY RAZEM

Helene Moreau-Leroyµ

„Dotrzymujemy zobowiązań podjętych w Paryżu w 2015 roku; ograniczać emisje i działać w sposób zrównoważony dla planety i przyszłych pokoleń, zgodnie z 17 Celami Zrównoważonego Rozwoju przyjętymi przez wszystkie państwa członkowskie ONZ. Firma Hutchinson dąży do pełnego wywiązania się z tego zobowiązania. Wierzymy, że przedsiębiorstwa mogą przyczynić się do uczynienia świata bardziej zrównoważonym, łącząc trzy filary zrównoważonego rozwoju: społeczny, ekonomiczny i środowiskowy.”

 

Helene Moreau-Leroy  
Prezes i Dyrektor Generalny