avs_aero_amb_syst_actif_controle_vibration.jpg

Nasze systemy aktywnej kontroli hałasu mogą zmniejszyć maks. o 20 dB hałas wewnątrz kabiny helikoptera oraz maks. o 30 dB wibracje struktury kabiny helikoptera.

 

Nasz aktywny układ kontroli hałasu i wibracji redukuje wibracje oraz emitowany hałas i obejmuje:

- Czujniki do pomiaru wibracji i hałasu,

- Siłowniki działające w układzie,

- Jednostkę sterującą, która analizuje zakłócenia i koordynuje siłowniki w czasie rzeczywistym, aby wyrównać wibracje.

 

Może też zawierać interfejs człowieka-maszyna umożliwiający pilotowi ustawienie trybu pracy.

 

  • Rodzina produktów: systemy aktywnej kontroli hałasu i wibracji

 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

  • Nasza szeroka wiedza specjalistyczna w zakresie projektowania i zatwierdzania układów aktywnych: Pomiar i Analiza wibracyjno - akustyczna w prostych i złożonych układach; Określanie i projektowanie odpowiednich układów aktywnych; Wdrożenie i walidacja.
  • Uniwersalne rozwiązania zapewniające najlepszy kompromis między wydajnością, wagą, kosztem i zużyciem energii.
  • Stworzony zgodnie z obowiązującymi normami lotniczymi: ARP-4761: bezpieczeństwo, DO178: software, DO254: hardware.
  • Wolny projekt ITAR.

KORZYŚCI

  • Wytrzymałość
  • Komfort
  • Bezpieczeństwo

Rynki i Wiedza specjalistyczna

PRZEMYSŁ LOTNICZY

WSZYSTKIE NASZE RODZINY PRODUKTÓW

działu Systemów Antywibracyjnych dla przemysłu lotniczego

Engine Mounts

ZAWIESZENIE SILNIKA

Nasze rozwiązania minimalizują drgania konstrukcji samolotu. Mocują zawieszenie silników napędowych - silników tłokowych, turbośmigłowych i turbowentylatorowych oraz jednostek pomocniczych.

avs_aero_fam_lamifieselastomeresmetal.jpg

LAMINATY ELASTOMEROWE / METALOWE DO HELIKOPTERÓW

Nasze liczne laminaty elastomerowe / metalowe do wirników śmigłowców, sztywne w pewnych kierunkach i elastyczne w innych, spełniają wymagania producentów odnośnie żywotności bezpieczeństwa.

avs_aero_fam_adaptateurfrequence.jpg

ADAPTERY CZĘSTOTLIWOŚCI DO HELIKOPTERÓW

Nasze przednie amortyzatory do wirników helikopterów, wiskozowo - elastyczne i elastyczno – hydrauliczne, zapewniają dynamiczną stabilność statku powietrznego we wszystkich warunkach lotu.

avs_aero_fam_avionicsrackingsystems.jpg

SYSTEMY regałowe elektroniki lotniczej

Nasze rozwiązania chronią sprzęt elektroniczny samolotów (czarne skrzynki) przed wysokimi temperaturami, silnymi drganiami i wstrząsami. Są zgodne z normami elektroniki lotniczej (ARINC 404 i 600; Mil…)

avs_aero_amb_adaptateur_hydraulique.hums_.jpg

ZINTEGROWANE SYSTEMY pomiaru i KONTROLI

Systemy pomiaru / kontroli mogą być zintegrowane z poszczególnymi elementami w celu dokonywania oceny stanu technicznego układów. W ten sposób operacje konserwacyjne są ustalane w oparciu o rzeczywisty stan części.

avs_aero_fam_syst_actif_control_vib.jpg

aktywne SYSTEMy KONTROLI HAŁASU I wibracji

Aktywne systemy kontroli wibracji mierzą zakłócenia i generują niezbędne siły dynamiczne w czasie rzeczywistym w celu zmniejszenia drgań do 30 dB i hałasu wewnątrz kabin helikopterów.

avs_aero_fam_syst_protection_givre.jpg

ELEMENTY ELEKTROTERMICZNE ZABEZPIECZAJĄCE PRZED OSZRONIENIEM

Nasze elementy grzewcze są zbudowane z warstw izolatorów elektrycznych, wykonanych  z elastomeru lub kompozytu i  z materiałów grzewczych, takich jak rezystory i inne materiały  z ogrzewaniem powierzchniowym.

Control & Display

Sterownik i wyświetlacz

W kokpicie  informacje dostarczone za pośrednictwem paneli sterujących są istotne, szczególnie na potrzeby komunikacji, ostrzegania , wskazówek i do systemów lotniczych  i silnikowych . Zespół  wielodyscyplinarny CLAROPAN proponuje rozwiązanie plug-and play całkowicie rozwinięte i opłacalne.