avs_aero_amb_elastohydraulicleadlagdamper.jpg

Nasze amortyzatory wahań poziomych są instalowane na głowicach wirników helikopterów między piastą a łopatkami, albo między dwiema następującymi po sobie łopatkami. Są to podstawowe elementy wirnika, zapewniające dynamiczną stabilność samolotu we wszystkich warunkach operacyjnych. Rozwiązania te pozwalają ustalić położenie łopat i tłumić ich drgania. Są szczególnie istotne dla zapobiegania rezonansowi naziemnemu i powietrznemu.

 

Nasze elastomerowe amortyzatory hydrauliczne łączą zalety amortyzatorów hydraulicznych (wysoki poziom amortyzacji, możliwość dostosowania parametrów siły i prędkości do różnych zakresów działania) oraz przegubów elastomerowych (podniesiona żywotność, eliminacja zewnętrznych uszczelnień dynamicznych). Parametry dynamiczne siły i prędkości są dostosowywane do zmiennych warunków eksploatacyjnych, aby spełniać wymogi konstruktorów.

 

Możliwe jestdostosowanie wielu parametrów technicznych:

-  w elementach elastomerowych: wymiary, twardość, tłumienie drgań,

-  w części hydraulicznej: płyny, straty ciśnienia, progi zmiany zachowania,

-  w łączeniu i odłączaniu różnych warstw części elastycznych i hydraulicznych

  • Rodzina produktów : Adaptery częstotliwości do helikopterów

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

  • Dłuższa żywotność dzięki eliminacji uszczelnień dynamicznych między środkiem amortyzatora a środowiskiem zewnętrznym.
  • Szersza skala osiągalnych parametrów dynamicznych: K’, K”.
  • Eliminacja interfejsów dzięki użyciu elastomerowych końcówek.
  • Możliwość kontroli wzrokowejpozwalająca zapewnić bezpieczeństwo.
  • Połączenie wydajności technologii hydraulicznej oraz niewielkich potrzeb konserwacyjnych produktów elastomerowych.

KORZYŚCI

  • Wytrzymałość
  • Bezpieczeństwo
  • Zmniejszone potrzeby konserwacji
  • Komfort

Rynki i Wiedza specjalistyczna

PRZEMYSŁ LOTNICZY

WSZYSTKIE NASZE RODZINY PRODUKTÓW

działu Systemów Antywibracyjnych dla przemysłu lotniczego

Engine Mounts

ZAWIESZENIE SILNIKA

Nasze rozwiązania minimalizują drgania konstrukcji samolotu. Mocują zawieszenie silników napędowych - silników tłokowych, turbośmigłowych i turbowentylatorowych oraz jednostek pomocniczych.

avs_aero_fam_lamifieselastomeresmetal.jpg

LAMINATY ELASTOMEROWE / METALOWE DO HELIKOPTERÓW

Nasze liczne laminaty elastomerowe / metalowe do wirników śmigłowców, sztywne w pewnych kierunkach i elastyczne w innych, spełniają wymagania producentów odnośnie żywotności bezpieczeństwa.

avs_aero_fam_adaptateurfrequence.jpg

ADAPTERY CZĘSTOTLIWOŚCI DO HELIKOPTERÓW

Nasze przednie amortyzatory do wirników helikopterów, wiskozowo - elastyczne i elastyczno – hydrauliczne, zapewniają dynamiczną stabilność statku powietrznego we wszystkich warunkach lotu.

avs_aero_fam_avionicsrackingsystems.jpg

SYSTEMY regałowe elektroniki lotniczej

Nasze rozwiązania chronią sprzęt elektroniczny samolotów (czarne skrzynki) przed wysokimi temperaturami, silnymi drganiami i wstrząsami. Są zgodne z normami elektroniki lotniczej (ARINC 404 i 600; Mil…)

avs_aero_amb_adaptateur_hydraulique.hums_.jpg

ZINTEGROWANE SYSTEMY pomiaru i KONTROLI

Systemy pomiaru / kontroli mogą być zintegrowane z poszczególnymi elementami w celu dokonywania oceny stanu technicznego układów. W ten sposób operacje konserwacyjne są ustalane w oparciu o rzeczywisty stan części.

avs_aero_fam_syst_actif_control_vib.jpg

aktywne SYSTEMy KONTROLI HAŁASU I wibracji

Aktywne systemy kontroli wibracji mierzą zakłócenia i generują niezbędne siły dynamiczne w czasie rzeczywistym w celu zmniejszenia drgań do 30 dB i hałasu wewnątrz kabin helikopterów.

avs_aero_fam_syst_protection_givre.jpg

ELEMENTY ELEKTROTERMICZNE ZABEZPIECZAJĄCE PRZED OSZRONIENIEM

Nasze elementy grzewcze są zbudowane z warstw izolatorów elektrycznych, wykonanych  z elastomeru lub kompozytu i  z materiałów grzewczych, takich jak rezystory i inne materiały  z ogrzewaniem powierzchniowym.

Control & Display

Sterownik i wyświetlacz

W kokpicie  informacje dostarczone za pośrednictwem paneli sterujących są istotne, szczególnie na potrzeby komunikacji, ostrzegania , wskazówek i do systemów lotniczych  i silnikowych . Zespół  wielodyscyplinarny CLAROPAN proponuje rozwiązanie plug-and play całkowicie rozwinięte i opłacalne.