Elasto-Hydraulic Lead-Lag Damper

Dzięki naszemu wbudowanemu systemowi monitorowania stanu technicznego oraz zużycia, oraz czujnikach zamontowanych na amortyzatorach oporu dla helikopterów kontrolujemy przemieszczenie, siłę, ciśnienie i temperaturę. Rejestracja i analiza danych odbywa się w trakcie lotu, umożliwiając ocenę stanu funkcjonowania podzespołu i zachowanie w realnych warunkach eksploatacyjnych.

 

Element samozasilający: system odzysku energii zasila czujniki i zapewnia, że dane są przekazywane w czasie rzeczywistym lub później. Nasze rozwiązanie umożliwia ocenę wydajności. Nasze zintegrowane rozwiązania elektroniczne są zgodne z normami DO-178, DO-254, DO-160. Są testowane podczas lotu.

 

Poprawa bezpieczeństwa, dostępność operacyjna, uproszczenie operacji kontrolnych i konserwacyjnych, optymalizacja cyklu życia produktu, pomiarów danych operacyjnych danego samolotu

 

  • Rodzina produktów: Adaptery częstotliwości do helikopterów + zintegrowane systemy pomiaru i kontroli.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

  • Systemy wbudowane i ich różne funkcje są dostosowane do specyficznych warunków eksploatacji, informacji, które mają być oceniane i analizowane oraz systemu, z którym zostaną one zintegrowane.
  • Możliwe są różne konfiguracje: czujniki, systemy pobierania energii, komunikacja i analiza danych. Integracja zaawansowanych funkcji jest zoptymalizowana w ramach produktów.
  • Integracja zaawansowanych funkcji jest zoptymalizowana w obrębie produktów
  • Moduły kontrolne zostały zaprojektowane dzięki naszej wiedzy specjalistycznej dla kompletnych linii produktów

KORZYŚCI

  • Bezpieczeństwo
  • Wytrzymałość
  • Zmniejszone potrzeby konserwacji

Rynki i Wiedza specjalistyczna

PRZEMYSŁ LOTNICZY

WSZYSTKIE NASZE RODZINY PRODUKTÓW

działu Systemów Antywibracyjnych dla przemysłu lotniczego

Engine Mounts

ZAWIESZENIE SILNIKA

Nasze rozwiązania minimalizują drgania konstrukcji samolotu. Mocują zawieszenie silników napędowych - silników tłokowych, turbośmigłowych i turbowentylatorowych oraz jednostek pomocniczych.

avs_aero_fam_lamifieselastomeresmetal.jpg

LAMINATY ELASTOMEROWE / METALOWE DO HELIKOPTERÓW

Nasze liczne laminaty elastomerowe / metalowe do wirników śmigłowców, sztywne w pewnych kierunkach i elastyczne w innych, spełniają wymagania producentów odnośnie żywotności bezpieczeństwa.

avs_aero_fam_adaptateurfrequence.jpg

ADAPTERY CZĘSTOTLIWOŚCI DO HELIKOPTERÓW

Nasze przednie amortyzatory do wirników helikopterów, wiskozowo - elastyczne i elastyczno – hydrauliczne, zapewniają dynamiczną stabilność statku powietrznego we wszystkich warunkach lotu.

avs_aero_fam_avionicsrackingsystems.jpg

SYSTEMY regałowe elektroniki lotniczej

Nasze rozwiązania chronią sprzęt elektroniczny samolotów (czarne skrzynki) przed wysokimi temperaturami, silnymi drganiami i wstrząsami. Są zgodne z normami elektroniki lotniczej (ARINC 404 i 600; Mil…)

avs_aero_amb_adaptateur_hydraulique.hums_.jpg

ZINTEGROWANE SYSTEMY pomiaru i KONTROLI

Systemy pomiaru / kontroli mogą być zintegrowane z poszczególnymi elementami w celu dokonywania oceny stanu technicznego układów. W ten sposób operacje konserwacyjne są ustalane w oparciu o rzeczywisty stan części.

avs_aero_fam_syst_actif_control_vib.jpg

aktywne SYSTEMy KONTROLI HAŁASU I wibracji

Aktywne systemy kontroli wibracji mierzą zakłócenia i generują niezbędne siły dynamiczne w czasie rzeczywistym w celu zmniejszenia drgań do 30 dB i hałasu wewnątrz kabin helikopterów.

avs_aero_fam_syst_protection_givre.jpg

ELEMENTY ELEKTROTERMICZNE ZABEZPIECZAJĄCE PRZED OSZRONIENIEM

Nasze elementy grzewcze są zbudowane z warstw izolatorów elektrycznych, wykonanych  z elastomeru lub kompozytu i  z materiałów grzewczych, takich jak rezystory i inne materiały  z ogrzewaniem powierzchniowym.

Control & Display

Sterownik i wyświetlacz

W kokpicie  informacje dostarczone za pośrednictwem paneli sterujących są istotne, szczególnie na potrzeby komunikacji, ostrzegania , wskazówek i do systemów lotniczych  i silnikowych . Zespół  wielodyscyplinarny CLAROPAN proponuje rozwiązanie plug-and play całkowicie rozwinięte i opłacalne.