WIZJA

WSPÓŁTWORZYMY PRZYSZŁE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE MOBILNOŚCI

By móc odpowiadać na potrzeby swoich klientów, Hutchinson kieruje się stale swoją precyzyjnie określoną wizją: współtworzymy przyszłe rozwiązania w zakresie mobilność. Ambicja ta opiera się na wyraźnie określonej strategii i skupia się wokół wspólnych wartości. Dzięki ciągłym innowacjom, rozwijaniu naszej różnorodnej wiedzy specjalistycznej i ciągłemu poszukiwaniu doskonałości operacyjnej jesteśmy już dzisiaj gotowi do podejmowania wyzwań dnia jutrzejszego.

NASZ WIZJA NA JUTRO.

NASZA STRATEGIA „KLIENT W SAMYM CENTRUM”.

  • „Klient w samym centrum”: oto
  • Dzięki naszym innowacyjnym rozwiązaniom chcemy być liczącym się partnerem na rynku samochodowym, lotniczym, sprzętu obronnego, energetycznym, kolejowym i przemysłowym.
  • By móc odpowiadać na potrzeby klientów, opieramy swoje działania na dwóch filarach: naszej różnorodnej wiedzy specjalistycznej oraz naszej obecności w świecie.

TRWAŁE WARTOŚCI W SŁUŻBIE NASZYCH KLIENTÓW

By towarzyszyć naszym klientom i współtworzyćprzyszłe rozwiązania w zakresie mobilności, nasze zespoły kierują się wspólnymi wartościami:

HERITAGE / DZIEDZICTWO

Już od 160 lat Hutchinson uczestniczy w rozwoju transportu lądowego, powietrznego i morskiego.To spuścizna i fachowa wiedza, które z dumą przekazujemy z pokolenia na pokolenie.

HUMAN / CZŁOWIEK

Energią Hutchinson są kobiety i mężczyźni tworzący grupę. Etyka, szacunek, integracja, solidarność, odpowiedzialność, to wartości, którym zawdzięczamy nasz sukces.

IN HIGH SPIRITS / ENTUZJAZM

Entuzjazm i otwartość to nasza siła napędowa.Wymiana informacji oraz duch pracy zespołowej pomagają w zbiorowym sukcesie i wzmacniają nasze poczucie przynależności do Hutchinsona.

HANDS-ON PERFORMANCE / WSPÓLNE ZAANGAŻOWANIE

Wyniki operacyjne są dla nas warunkiem koniecznym do odniesienia sukcesu. Decydują się codziennie w terenie, w samym sercu działań, jak najbliżej wyzwań naszych klientów..

HUNT FOR CHALLENGES / MIŁOŚĆ DO WYZWAŃ

Głęboko zaangażowani w innowacje chcemy podejmować wszystkie wyzwania konkurencyjne i technologiczne światowych liderów, z którymi łączą nas wspólne wartości.