Opracowanie nowej technologii automatyzującej proces flokowania uszczelek samochodowych

logo european union

W lipcu 2020 w Łodzi rozpoczęła się realizacja projektu. ,,Opracowanie nowej technologii automatyzującej proces flokowania uszczelek samochodowych” w ramach programu Inteligentny Rozwój  finansowanego    ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

logo poland european union
hutchinson poland innovative project

Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej na skalę Europy pełnej automatyzacji dwóch stanowisk technologicznych poprzedzających flokowanie właściwe uszczelek samochodowych. Nowość dotyczyć będzie procesu przygotowania uszczelki pod natrysk kleju a także procesu nakładania kleju. Prace badawczo-rozwojowe dotyczyć będą zaprojektowania i przetestowania metody plazmowania z wykorzystaniem robota, który pozwoli wyeliminować proces realizowany obecnie w sposób ręczny oraz metody automatycznego natrysku kleju przez robota.

Planowanym efektem projektu jest uzyskanie wysokiej jakości produktów a także uzyskanie pełnej powtarzalności procesu. Warto wspomnieć o aspekcie środowiskowym, który będzie wynikał z  całkowitego  wyeliminowania z procesu produkcji  podkładu, który  jest materiałem chemicznym, powodującym emisję LZO.

Należy podkreślić, iż automatyzacja w zakresie dwóch ww. procesów stanowić będzie zupełną nowość w branży produkcyjnej w skali europejskiej, natomiast grupą docelową dla produktów finalnych (uszczelek) będą producenci samochodów.

Kierownik prac badawczo rozwojowych: Maciej Banaszkiewicz
Wartość projektu: 2 139 416.80 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 855 766.72 PLN

hutchinson poland innovative project
logo european union