A jeśli to Ty jesteś przyszłym talentem? | Page 2 | Hutchinson

A jeśli to Ty jesteś przyszłym talentem?

Ivan ROSON

Dyrektor Działu Inżynierii Testowej

Julieta ZATARAY

Inżynier ds. materiałów i procesów

Alexander HOERSTEL

Technical Director

Thibaut BUFFIN

Dyrektor ds. Rozwoju Mechatroniki

Amy Buchner

Dyrektor głównego działu zasobów ludzkich

Gérald Fortin

kierownikiem działu karier i mobilności międzynarodowej

Strony

ZAMKNIJ×