We make it possible

NASZE PROGRAMY Multidyscyplinarne

UTRZYMUJEMY WIODĄCĄ POZYCJĘ DZIĘKI OPEN INNOVATION

Hutchinson odpowiada na wymagania swoich klientów stale wykorzystując najnowocześniejsze technologie i badania. Nasza Grupa stosuje podejście otwartych innowacji („Open Innovation”) poprzez wspólne projekty badawcze, partnerską współpracę z instytutami uniwersyteckimi oraz promocję wiedzy wielodyscyplinowej: to wszystko stanowi siłę naszych zespołów.

Wspólne projekty

Prowadzimy współpracę przy różnych projektach badawczych, których dwa główne cele to: dostęp do oceny naszych inicjatyw ze strony klientów, przed wprowadzeniem ich do produkcji oraz wzmocnienie naszych możliwości innowacyjnych. Dzięki wymianom z międzynarodowymi ekspertami wprowadzającymi innowacje w branży przemysłowej, Hutchinson stale uaktualnia swoją wiedzę w zakresie potrzeb rynku.  

 

Nasze projekty są rozwijane w skali krajowej lub europejskiej, przy współpracy z wieloma przedsiębiorstwami i instytutami badawczymi i obejmują szeroką gamę tematyczną, jak izolacja termiczna, materiały kompozytowe, czy akustyka. Pozwalają nam testować różne zastosowania naszych materiałów w trakcie ich opracowywania, definiować potrzeby operacyjne oraz lepiej określać oczekiwane poziomy wyników.

 

Selekcja projektów opiera się na kryteriach technicznych i ekonomicznych, takich jak możliwości partnerskiej współpracy z dostawcami wyposażenia operującymi na kluczowych rynkach. 

Nasi partnerzy uniwersyteccy

Hutchinson nawiązał współpracę w kilkoma uczelniami i placówkami uniwersyteckimi w celu rozwijania synergii mogących poprawiać koncepcję tworzonych właśnie produktów. Nasza Grupa podpisała umowę partnerską z dwiema największymi francuskimi szkołami inżynierskimi - Centrale Lyon i EM Lyon – w których powstała katedra „We make it possible”. Ten program, zarazem interdyscyplinarny i interkulturowy, promuje pracę zespołową i wspiera warsztaty tematyczne, aby promować innowacyjność.

 

 

ZAMKNIJ×