INNOWACJE MECHATRONICZNE | Hutchinson
We make it possible

INNOWACJE MECHATRONICZNE

POSZERZAMY ZAKRES MOŻLIWOŚCI

Dzięki mechatronice wzmacniamy funkcjonalność i wielofunkcyjność naszych produktów w coraz szerszym zakresie zastosowań. 

Rozwiązania połączone, o dużej wartości dodanej

Jako połączenie inżynierii mechanicznej i elektroniki, mechatronika dołącza do rozwiązań połączonych o dużej wartości dodanej. Obejmuje szeroki wachlarz możliwości: :

  • integrację czujników,
  • pozyskiwanie i przetwarzanie odpowiednich danych,
  • wprowadzanie i kontrolę elementów wykonawczych,
  • zarządzanie energią i przekazywanie informacji. 

 

Wewnątrz Grupy ta różnorodna wiedza specjalistyczna została połączona w ramach zespołu Mechatroniki, działającego przede wszystkim w naszym korporacyjnym Centrum Badawczym. Zadaniem tego zespołu jest opracowywanie nowych pomysłów, rozwiązań i demonstratorów, które następnie są dopracowywane pod kątem praktycznego zastosowania przemysłowego w naszych ośrodkach technicznych, przy ścisłej współpracy z naszymi klientami.

 

Inteligentne produkty pochodzące z tych procesów odpowiadają na potrzeby naszych klientów w kwestii bezpieczeństwa i dostosowania do coraz bardziej rygorystycznych przepisów. Pozwalają dołączać nowe funkcje, takie jak gromadzenie i przetwarzanie danych, aby poprawić bezpieczeństwo, solidność, wyniki oraz konserwację części i systemów. 

 

Na przykład w branży samochodowej i lotniczej nasze systemy mechatroniczne umożliwiają aktywną kontrolę drgań w kabinach helikopterów. W branży lotniczej większe bezpieczeństwo maszyn zapewniają nasze systemy kontroli odszraniania oraz inteligentne czujniki, pozwalające na eliminowanie ryzyka związanego z użyciem i zużywaniem się materiałów.

Samochody wygodniejsze, mniej zanieczyszczające i bezpieczniejsze

Rozwiązania mechatroniczne, takie jak systemy aktywnej kontroli w celu uzyskania lepszego pochłaniania wibracji i osiągnięcia optymalnej jakości akustycznej, pozwoliły zmniejszyć ciężar części pojazdów i ograniczyć zużycie paliwa.Systemy te przyczyniły się również do znacznej poprawy komfortu użytkowników.

 

ZAMKNIJ×