Start programu MIP w Ameryce Północnej | Hutchinson
We make it possible
Group Photo of Hutchinson's North American MIP program class of 2020

Start programu MIP w Ameryce Północnej

W styczniu w 616 Fab House w amerykańskim Grand Rapids odbyła się pierwsza promocja programu „Make It Possible” w Ameryce Północnej.  

 

Czym jest program „Make It Possible” (MIP)?   

Program MIP to jeden z wewnętrznych programów typu open innovation w firmie Hutchinson. Celem programu jest wspólna praca osób zajmujących się różnymi aktywnościami i wiedzą fachową nad projektem zatwierdzonym przez naszego prezesa, Jacquesa Maignégo. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach pracujących w metodologii Design Thinking, które korzystają ze wsparcia lokalnych partnerów uniwersyteckich, aby dokonać innowacji w ofercie produktów i usług Hutchinson.  

 

Jakiego tematu dotyczy pierwsza północnoamerykańska promocja?  

Przez pół roku dwa zespoły złożone z pięciu pracowników z różnych amerykańskich miejscowości będą zastanawiać się nad tym, jak „połączyć dane Hutchinson i dane zewnętrzne, aby stworzyć wartość dla mobilności”. 

 

W tym celu osoby te będą szkolone z metody Design Thinking* i na bieżąco wspierane przez naszych partnerów z HFLI – Henry Ford Learning Institute w Dearborn w stanie Michigan.  

 

 

HFLI logo

 

 

* Design Thinking to podejście do innowacji oparte na narzędziach projektantów, w którym tworzenie doświadczenia użytkownika ma pierwszeństwo przed rozwiązaniem technologicznym. 

 

ZAMKNIJ×