Hutchinson stawia na innowacyjność koncepcji Open Innovation! | Hutchinson
We make it possible
open_innovation_MIP_Hutchinson.jpg

Hutchinson stawia na innowacyjność koncepcji Open Innovation!

W 2015 roku firma Hutchinson uruchomiła swój pierwszy program oparty na koncepcji Open Innovation: MIP (Make It Possible). Program ma na celu współpracę osób o różnych profilach nad zagadnieniem zatwierdzonym przez naszego CEO, Jacquesa Maigné, z wykorzystaniem różnorodności zespołów, dążąc do poszerzenia zakresu innowacji zgodnie ze strategią innowacyjności firmy Hutchinson. 

Przez okres 6 miesięcy grupa „miperów” podzielona na 2 lub 3 multidyscyplinarne zespoły była wspomagana przez partnera akademickiego i została przeszkolona w zakresie metody projektowania Design Thinking*.

Program MIP wdrożony po raz pierwszy we Francji we współpracy z partnerami Ecole Centrale de Lyon i Emlyon Business School zyskuje obecnie międzynarodowe uznanie, co zbiega się z przeszkoleniem pierwszej grupy pracowników w Chinach, w Suzhou, wiosną 2019 r. Uczestnikom towarzyszą szkoleniowcy z uczelni Skema Business School oraz mentorzy wewnętrzni firmy Hutchinson.

 
ecoles_partenaires.png

Na zakończenie szkolenia skupiającego się wokół danego zagadnienia, zespoły przedstawiły Komitetowi Operacyjnemu koncepcję nowego rodzaju działalności. Zarząd zadecyduje o dalszych działaniach, które należy podjąć w związku z tym projektem (inkubacja, integracja w ramach działalności lub zaniechanie projektu).
 

open_innovation_MIP_Hutchinson_pitch2.jpg

 

W ten sposób narodził się Hut’, pierwszy inteligentny i przyjazny dla użytkowników przenośny schron oparty na koncepcji MIP z 2016 roku i wprowadzony na rynek w 2018 roku!

Zapoznaj się z Hut’, oglądając film

 

Program MIP jest jedną z kilku inicjatyw mających na celu rozwój ekosystemu innowacyjności firmy Hutchinson!

open_innovation_MIP_Hutchinson_pitch

 


*Design Thinking jest metodą lub procesem projektowania globalnego stawiającym w centrum działań użytkownika (lub człowieka) w celu tworzenia innowacyjnych usług lub produktów. 

ZAMKNIJ×